Följ upp

Ledningen bör se till att användningen följs upp. Genom att göra det kan man anpassa och utveckla mötestjänsterna, och skaffa underlag för eventuella kompletterande investeringar. Sprid också information om användningen.

Checklista steg 10

 • Följ upp, exempelvis hur mycket digitala mötesformer används, hur antalet fysiska resor har förändrats samt förändringar i attityder till digitala möten.
 • Beräkna vinster/förluster (ekonomi, miljö, hälsa, kvalitet i verksamheten).
 • Utvärdera i vilken grad kompletterande investeringar behöver göras eller om informations-/utbildningsinsatser krävs.
 • Sprid resultat av utvärderingen inom organisationen. Om ni ser tydliga vinster, exempelvis inom miljöområdet, kanske resultaten även ska spridas externt, för att stärka varumärket.

Ladda ner checklista (PDF)

Förslag på mått är:

 • Antal digitala möten per årsanställd, uppdelat på telefon-, webb- och videomöten.
 • Kostnader för digitala möten per årsanställd, uppdelat på telefon-, webb- och videomöten .
 • Antal tjänsteresor per årsanställd, uppdelat på kortare och längre resor (gräns vid 10 mil?).
 • Antal resdagar per årsanställd.
 • Reskostnader per årsanställd.
 • Koldioxidutsläpp på grund av tjänsteresor per årsanställd.
 • Attityder till digitala möten.