Förankra

Med underlaget från analysen i steg 1 kan organisationens ledning ta beslut om att stödja satsningen och avsätta resurser. Ledningens engagemang är mycket viktigt. Ledningen måste dels avsätta tillräckligt med resurser för att arbetet med implementeringen ska lyckas, dels sända ut signaler om att man ser det som en viktig satsning. Sedan måste ledningen själv föregå med gott exempel. Annars är ett seriöst förändringsarbete med största sannolikhet omöjligt.

Checklista steg 2

  • Förankra hos ledningen.
  • Avsätt tillräckligt med resurser.
  • Motivera ledningen att föregå med gott exempel.

    Ladda ner checklista (PDF)

Framgångsfaktor

Det är en viktig framgångsfaktor att ledningen både är förebild och driver på.