Arbetsgrupp

Personer från olika delar av organisationen engageras för att användningen ska spridas och fungera. Detta kan inkludera ledningen, personalrepresentant, IT- och nätverkstekniker, reseadministratör med flera. Arbetsgruppen leder arbetet med implementering.

Checklista steg 3

  • Ledningsrepresentant med.
  • Personalrepresentant med.
  • IT-/nätverkstekniker med.
  • Reseadministratör med.
  • Ytterligare nyckelpersoner med.

Ladda ner checklista (PDF)

Framgångsfaktor

När personer från olika delar av organisationen engageras ökar chanserna för ett positivt genomslag.

Fälla

Det är i allmänhet inte lämpligt att den tekniskt intresserade, som först har introducerat tekniken, själv säljer in användningen. Risken är då att användningen av tekniken blir begränsad.