Tekniska förutsättningar

Det är viktigt att inventera vad organisationen har i dagsläget när det gäller exempelvis teknisk utrustning, abonnemang på tjänster, säkerhetskrav och support. Det kan även vara bra att ta reda på motsvarande för dem som man planerar att ha digitala möten med.

Checklista steg 5

  • Beskrivning av teknisk utrustning, nätverk och programvaror i den egna organisationen.
  • Inventering av befintliga abonnemang på tjänster.
  • Inventering av befintliga säkerhetskrav, brandväggar etc.
  • Undersök tillgänglighet till support.
  • Beskrivning av motsvarande hos dem som man planerar att ha digitala möten med.

Ladda ner checklista (PDF)