Pådrivande för att öka andelen resfria möten

Resfria möten, eller digitala möten, är en viktig del i det genomgripande digitaliseringsarbete som pågår i svenska myndigheter. 2011 fick Trafikverket regeringens uppdrag att vara ett stöd för att öka andelen resfria möten och har sedan dess drivit projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. REMM samordnar arbetet inom ett antal av regeringen utvalda myndigheter. Under perioden 2011–2015 skedde samordningen för 20 myndigheter och 2016 fick ytterligare 65 myndigheter i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta enligt REMMs metod.

Webbinarier, nätverk,
workshops, stödmaterial mm

Arbetet inom REMM drivs av en projektgrupp och i nätverksform med representanter från deltagande myndigheter. Som stöd för utbyte av erfarenheter och för att dela dokument och sprida information inom REMM finns en gemensam projektplats. REMM har också en hemsida med information och stödmaterial samt en Facebooksida. REMM genomför regelbundet webbinarier om olika aktuella frågor som berör digitala möten. Även om REMM arbetar för att öka andelen digitala möten, är det ibland bättre att träffas ”in real life” och REMM genomför också IRL-möten, med fokus på personliga möten och utbyte av erfarenheter.

Myndigheter som deltar i REMM

Myndigheterna som deltar i REMM från 2011 är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Energimyndigheten, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kammarkollegiet, Lantmäteriet, MSB, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Riksarkivet, Polisen, Skatteverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket. Från 2106 har 67 ytterligare myndigheter fått uppdrag i sina regleringsbrev att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter och använda den metodik som tagits fram inom ramen för REMM.

Kontakt REMM-gruppen

Ulf Pilerot, Trafikverket
Projektledare REMM

Tfn 010-123 75 42

ulf.pilerot@trafikverket.se

Dr. Peter Arnfalk, Lunds universitet /
Armfalk Consulting AB
Expertstöd REMM

Tfn 070-522 21 33

peter.arnfalk@remm.se

Pontus Grönvall, Stormen kommunikation
Expertstöd REMM

Tfn 0340-67 30 02
Mobil 0705-67 37 47

pontus@stormen.nu

Per Schillander, Trafikverket
Biträdande projektledare REMM

Tfn 010-123 59 85

per.schillander@trafikverket.se

Selene Samuelsson Hedlund, EcoBonum AB
Expertstöd REMM

Tfn 0708-38 00 05

selene.samuelsson.hedlund@remm.se

Thonita Hellgren, Trafikverket
Projektstöd REMM

Tfn 010-123 35 68