Arbetsgrupp

Personer från olika delar av organisationen engageras för att användningen ska spridas och fungera. Detta kan inkludera ledningen, personalrepresentant, IT- och nätverkstekniker, reseadministratör med flera. Arbetsgruppen leder arbetet med implementering.

Checklista steg 3

  • Ledningsrepresentant med.
  • Personalrepresentant med.
  • IT-/nätverkstekniker med.
  • Reseadministratör med.
  • Ytterligare nyckelpersoner med.

Ladda ner checklista (PDF)

Framgångsfaktor

När personer från olika delar av organisationen engageras ökar chanserna för ett positivt genomslag.

Fälla

Det är i allmänhet inte lämpligt att den tekniskt intresserade, som först har introducerat tekniken, själv säljer in användningen. Risken är då att användningen av tekniken blir begränsad.

Exempel

Inledningsvis hade Försäkringskassan en utsedd arbetsgrupp inom REMM med representanter ifrån de flesta områdena. När projektet en Smartare dag startade dockade projekten i varandra och arbetet med digitala möten kom då närmare verksamheten.

På Formas drevs REMM-arbetet inledningsvis av en arbetsgrupp i projektform med en arbetsgrupp. Nu har arbetet övergått i linjen.