Samverkansbehov

Nu är det dags för en mer ingående och detaljerad analys. I detta steg ingår att ta reda på orter till vilka resor sker, vilka kollegor som det är bra att erbjuda digitala mötesalternativ samt vilken typ av samverkan som behövs. Det är också bra att ta reda på hur den etablerade möteskulturen ser ut och hur intresserade kollegorna är av att byta mötesvanor. Ambitionen bör också vara att få fram ett utgångsläge, som ni kan jämföra med efter att ni har börjat använda digitala möten. I detta steg kan det vara klokt att fundera på vilka mål ni ska sätta, så att ni vet vad ni ska mäta mot när ni kommer till steg 10.

Checklista steg 4

  • Sammanställning av vilka orter tjänsteresor går till.
  • Översyn av till vilka grupper, yrkeskategorier och personer som det finns skäl att erbjuda digitala mötesalternativ.
  • Beskrivning av olika typer av samverkan och samarbete man har/vill ha/bör ha.
  • Översyn av den etablerade möteskulturen.
  • Undersökning av hur intresserad man är av att byta mötesvanor.
  • Sammanfatta i en nulägesbeskrivning, som underlag för köp av utrustning, nya mötesrutiner och för uppföljning.
  • Fundera på vilka mål ni ska sätta upp, som ni ska mäta mot i steg 10.

Ladda ner checklista (PDF)

Exempel

Många myndigheter använder en MRVU, Mötes- och resvaneundersökning, för att kartlägga kommunikationsbehoven.

Formas gjorde en kartläggning över destinationer för myndighetens tjänsteresor, vilken gav en bra bild över vilka personalkategorier som reser mycket. Även medarbetarnas inställning till digitala möten har undersökts med en enkät.

På KTH har statistikanalyser genomförts för att nå särskilda målgrupper för intervjuer och framtida stöd.