Utrustning/Tjänst

När nu samverkansbehov och tekniska förutsättningar är analyserade, där dialog med användare varit en viktig del, är det nu dags att välja lämplig utrustning, teknisk infrastruktur och eventuella tjänster. Kanske pekar era analyser på att det är mer fördelaktigt att abonnera på en webbaserad mötestjänst än att köpa in en dyrbar konferensutrustning. Genom att efterfråga funktionalitet istället för en bestämd utrustning skapar ni en större flexibilitet. Det ni väljer ska givetvis också vara kompatibelt med de parter som ni ofta samverkar med.

Checklista steg 6

  • Införskaffa utrustning, teknisk infrastruktur och eventuella tjänster, som är kompatibla med dem ni ska samverka med.

Ladda ner checklista (PDF)

Framgångsfaktor

Resfria möten bygger på teknik och denna teknik måste fungera och fungera bra. Man bör därför inte snåla när man väljer utrustning, eftersom en väl fungerande teknik betalar igen sig snabbt. Utrustningen bör vara så enkel att användaren själv kan hantera den, eventuellt efter en kort instruktion.

Fälla

Köp inte in undermålig, billig utrustning;
det straffar sig direkt genom att den inte kommer att användas.

Fälla

Om en extern lösning upphandlas där
utrustningen finns på lokaler utanför de egna, blir det i större organisationer ofta svårt att få genomslag för resfria möten.

Exempel

Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) delade ut headset till all sin personal.

Trafikverkets mötesrum har fyra standardiserade utrustningsnivåer för digitala möten: nivå 1 har ingen teknik, nivå 2 har ljud och skärm men ingen video, nivå 3 har som 2 men även video, nivå 4 är större samlingssalar.

Länsstyrelsen i Värmland har bytt ut alla stationära datorer mot bärbara, för att personalen ska kunna arbeta mer flexibelt och minska behovet av att resa till kontoret.