Styrmedel och rutiner

För att digitala möten ska implementeras på ett bra sätt i organisationen behövs klara och tydliga regler och rutiner. Ett viktigt dokument är resepolicyn, som kan kompletteras med en mötespolicy eller helt enkelt göras om till en mötespolicy. Mötespolicyn kopplas till styrdokument med riktlinjer om hur och när digitala möten ska användas, hur de ska bekostas samt hur support, service och bokning ska fungera. I steg 7 bör även sättas upp fungerande system för bokning av utrustning och av eventuella särskilda lokaler.

Checklista steg 7

  • Komplettera resepolicy med en mötespolicy eller gör om resepolicyn till en mötespolicy.
  • Formulera styrdokument och riktlinjer kopplade till olika digitala mötesalternativ.
  • Sätt upp fungerande system för bokning av och inbjudan till olika digitala mötesalternativ.

Ladda ner checklista (PDF)

Framgångsfaktor

Bygg upp en ”kritisk massa”. För att etablera ett fungerande system för resfria möten måste det finnas tillräckligt med utrustning tillgänglig på strategiska platser. Små enskilda pilotförsök är ofta dömda att misslyckas.

Fälla

I organisationer där kostnaden för video- och telefonmöten interndebiteras är användningen generellt lägre än när kostnaderna för resfria möten hanteras som overhead, det vill säga är ”gratis” för användaren.

Exempel

Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram enklare manualer för Skype. Manualerna finns tillgängliga i alla mötesrum.

Livsmedelsverket har tillsammans med sin resebyrå ett kontinuerligt arbete för att beakta miljöpåverkan vid resebokningar. På reseportalen anges till exempel tåg som förstahandsval.

Tullverkets mötes- och resepolicy säger vad man bör tänka på i valet mellan ett digitalt och ett fysiskt möte. För att utveckla möteskulturen har en vägledning tagits fram: Effektiva möten.