Ansvariga

Det krävs inte att tekniken krånglar många gånger förrän man har mist en mötesdeltagare för lång tid framöver eller för alltid. En organisation som vill att de anställda ska kunna och vilja använda video-, telefon- och webbmöten professionellt, måste se till att tekniken fungerar. Om något trots allt krånglar ska det finnas någon som kan och är beredd att hjälpa till. För större videomötessystem är det en klar fördel om någon kan koppla upp mötet i förväg så att ingen tid spills för detta i början. På detta sätt undviker man inte bara frustration över att mötet avbryts eller försenas, utan skapar även trygghet hos mötesdeltagarna.

Checklista steg 8

  • Utse ansvarig för bokning.
  • Utse ansvarig för drift.
  • Utse ansvarig för support.
  • Utse ansvarig för utbildning.
  • Utse ansvarig för uppföljning.

Samma person kan ha flera ansvarsområden.

Ladda ner checklista (PDF)

Framgångsfaktor

Låt ansvariga ordna utbildning och ge stöd så att den mest lämpliga mötesformen används vid varje enskilt tillfälle – resfria möten när det passar bäst och fysiska möten när det är mest optimalt. Planera mötesform i förväg, framförallt inför regelbundet återkommande möten.

Fälla

Krånglande teknik utan möjlighet till stöd och hjälp kan skrämma bort mötesdeltagare för lång tid framöver.

Exempel

I arbetet med En Smartare dag och införande av aktivitetsbaserade arbetsplatser har Försäkringskassan utsett inspiratörer som stöttar och vägleder i arbetet med fler digitala möten.

Polisen har utsett ambassadörer som inspirerar och hjälper sina kolleger att använda digital mötesteknik.