16 november, 2018Internationellt

REMM i FN

Peter Arnfalk och Pontus Grönvall från REMM bjöds in till FN i mitten av november, för att informera om fördelarna med att införa fler digitala möten i verksamheter, sprida kunskapen om tiostegsmetoden och ge handfasta praktiska tips om hur man håller ett framgångsrikt virtuellt möte. Peter och Pontus föreläste och genomförde en workshop i Genève med drygt 50 FN-representanter som arbetar med miljöfrågor. Ungefär hälften av deltagarna var på plats, övriga deltog digitalt.

REMM-gruppen har fått positiv feedback efter workshopen i Genève. FN anser att det är angeläget att ställa om till fler digitala möten. Det finns ett intresse av att följa upp samarbetet, som sker via Trafikverket och Naturvårdsverket. Bland annat diskuteras workshops med medarbetare i Nordamerika samt representanter för FN:s miljöavdelning, UN Environment, i Nairobi.

Alla nyheter