2 april, 2019Möten

Checklista digitala möten

REMM har i en samverkan med FN och Naturvårdsverket tagit fram en checklista med tolv framgångsfaktorer i digitala möten, att skicka ut till deltagarna före mötet. Checklistan finns här. Sprid gärna till kollegor inför möten. Det kanske också kan vara bra att skriva ut, plasta in och sätta upp på väggen i gemensamma mötesrum.

 

Alla nyheter