13 april, 2019Nyhet

Miljöledning i staten 2018

Naturvårdsverket har nu har släppt sin rapport Miljöledning i staten 2018. Även denna gång redovisas effekten av digitala möten. Naturvårdsverket lyfter i rapporten bland annat fram förslag till förbättringar till regeringen, om att ta fram mål för myndigheternas utsläpp från tjänsteresor och att driva på för ett ökat inslag av digitala möten i EU-samarbetet. Rapporten finns att läsa här.

Alla nyheter