4 september, 2020REDI

Resultatkonferens för REDI

REMMs syskonprojekt REDI, som vänder sig till regionala och lokala myndigheter, har sin resultatkonferens den 24 september kl 09:30–15:00. Bland andra deltar Navid Modiri, Lena Lid Falkman, Fredrik Bauer och Digitaliseringsminister Anders Ygeman. 

REDI växte fram REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. Sedan starten 2011 har REMM guidat över 80 statliga myndigheter mot ett ökat antal digitala möten, med dokumenterat minskade utsläpp kopplat till tjänsteresor som följd. Under ledning av Energikontoren Sverige och med finansiering av Energimyndigheten har REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor, applicerat samma koncept på kommuner, kommunala bolag och regioner sedan juli 2018.

Under den digitala resultatkonferensen för REDI delas erfarenheter, lärdomar och blickar framåt mot fortsatta satsningar. 

Information om program, anmälan med mera finns här.

Alla nyheter