17 december, 2020Teknik, Workshop/konferens

Ver 2.0 – Myndigheters Möten i Molnet

Fredag 29 januari 2021, kl 09.00–12.00
– webbinarium och efterföljande workshop

Välkommen till en fortsatt diskussion om frågan om myndigheter får och bör använda sig av molnbaserade digitala mötestjänster. Myndigheters möten i molnet (MMiM) är en oerhört aktuell fråga, inte minst på grund av Corona-epidemin. Ett stort antal myndigheter har med kort betänketid flitigt börjat använda molnbaserade tjänster för möten, t ex MS Teams och Zoom. 

Nu tar vi nästa steg

Syftet med förmiddagen är att diskutera och dela ny kunskap om molnbaserade, digitala mötestjänster. Vi informerar också om resultatet och erfarenheter från utredningar, som några av våra myndigheter har genomfört. 

I slutet på april 2020 arrangerade REMM ett webbinarium kombinerad med en workshop, där vi presenterade och diskuterade frågan om myndigheter får och bör använda sig av molnbaserade digitala mötestjänster. I webbinariet deltog bland annat representanter för DIGG och eSam, och Regeringens utredare i molnfrågan bidrog med en skrivelse. Dokumentation härifrån hittar man här. 

Schrems II

Bara någon månad senare kom EU-domstolens dom i det så kallade Schrems II-målet, som slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

Teknikenkät under hösten

I november 2020 genomförde REMM, Trafikverket och DIGG en enkätundersökning i svenska myndigheter, med bland annat frågor om vilka mötesverktyg myndigheten använder och hur man hanterar frågor runt molnbaserade tjänster och informationssäkerhet.

09.00 Webbinarium

  • Svenska myndigheters användning av och utredningar om molnbaserade mötestjänster – en lägesbeskrivning . 
  • Juridik och mötesmolntjänster, bland annat Schrems II och föreskrifter från MSB.
  • Myndighetssamverkan, leverantörer samt listor på lösningar. Var står vi idag?
  • Många myndigheter utredde mötesmolnstjänster hösten 2020. Hur ser dessa utredningar ut och vilka är strategierna inför 2021 och framåt?

10.15 Paus

10.30 Workshop

  • Erfarenhetsutbyte och diskussion mellan myndigheter.
  • Vad anser vi behöver göras, hur ska detta ske och vilka ska göra det? 

12.00 Slut

 

Inbjudan med information om hur man ansluter till respektive del har skickats ut till REMM-myndigheterna genom REMMs projektplats. Den som vill veta mer eller är intresserad av att delta och inte har fått en inbjudan, kontakta Peter Arnfalk i REMM-gruppen.

 

I samarbete med:

Alla nyheter