30 mars, 2021Teknik, Workshop/konferens

Ver 2.1 – Myndigheters Möten i Molnet – Exempel på utredningar – 23 april, kl 9–11

REMM har genomfört flera aktiviteter för att diskutera frågan om myndigheter får och bör använda sig av molnbaserade digitala mötestjänster. Frågorna är fortfarande många. Den 23 april 2021, kl 9–11 är det dags igen. Då fokuserar vi på hur man som myndighet kan ta sig an problematiken.

Presentation av utredning – fokus Trafikverket

Trafikverket har gjort en större utredning av hur att hantera molnfrågan. Vid detta tillfälle presenterar Trafikverket på djupet hur man har gått till väga och vad man har kommit fram till, exempelvis:

  • Undersökning av bakgrund och behov
  • Juridiken runt tekniken
  • Vilka rekommendationer man kommit fram till
  • Vad Trafikverket gör nu

Eventuellt blir det även exempel från fler myndigheter som har tagit sig an frågan.

Program (prel)

09.00 Inledning, bakgrund, syfte
09.10 Presentation av utredningar – fokus Trafikverket
10.00 Paus
10.05 Presentation av utredningar, forts.
10.20 Frågor och diskussion
10.50 Summering
11.00 Slut

Inbjudan med information om hur man ansluter har skickats ut till myndigheterna i REMM-nätverket. Den som är intresserad av att delta och inte har fått en inbjudan, kontakta Pontus Grönvall i REMM-gruppen.

Alla nyheter