19 november, 2021Branchdialog

Besök gärna Virtuella mötesmässan!

Vi uppmuntrar våra myndigheter att besöka Virtuella mötesmässan torsdagen den 25 november 2021. Svenska myndigheter har nytta av att känna till vilken utveckling som pågår när det gäller varor och tjänster kopplade till digitala möten. Det är också viktigt att kommunicera myndigheternas förutsättningar och behov till leverantörerna. Därför har REMM, där även Kammarkollegiet deltar, startat ett samarbete med Virtuella mötesmässan. REMMs och Kammarkollegiets engagemang i mässan syftar också till att uppmuntra branschsamverkan bland leverantörer av varor och tjänster kopplade till digitala möten.

REMMs engagemang i Virtuella mötesmässan innebär inte att vi säger att de lösningar som presenteras på mässan är ok för myndigheter att använda. Det är upp till varje myndighet att värdera. Vilket sannolikt kommer att diskuteras under mässan. Hoppas vi ses där!

 

Alla nyheter