16 mars, 2022REMM

Att jobba enligt REMM-metoden

I årets regleringsbrev har många myndigheter fått i uppdrag att delta i samverkansarbetet REMM, inklusive flera myndigheter som inte deltagit i REMM tidigare. För er som vill veta mer om vad det innebär det att jobba enligt REMM-metoden arrangerade REMM ett webbinarium, som hölls vid två tillfällen – den 2 och 16 mars.

Dokumentation

Presentation

Stödmaterial som nämndes var bland annat:
12 framgångsfaktorer i digitala möten
Framgångsfaktorer vid hybridmöten
Webbmötesutmattning – hur undviker vi?
– Om studior (på engelska), dels PM, dels presentation.
Handledning för mätning och uppföljning

Alla nyheter