18 oktober, 2022REMM

Ledningens stöd viktigt

En viktig del i det systematiska arbete som REMM bygger på är ledningsförankring. Ledningen behöver avsätta tillräckligt med resurser och sända ut signaler om att arbetet för bättre digitala möten är en viktig satsning. Och själva föregå med gott exempel. Därför har Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana bjudit generaldirektör, rektor eller motsvarande hos REMM-myndigheterna till ett digitalt möte den 18 november 2022. Mötet tar bland annat upp digitala möten som ett verktyg för att nå klimatmålen med bibehållen tillgänglighet. Med i programmet är även Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger och DIGGs generaldirektör Anna Eriksson. REMM-myndigheterna är de drygt 90 myndigheter som har fått i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan från tjänsteresandet och delta i samverkansarbetet REMM som bedrivs i Trafikverket.

I denna film berättar generaldirektör Roberto Maiorana kortfattat om Trafikverkets arbete med digitala möten genom REMM. Och är samtidigt ett utmärkt exempel på tydligt ledningsstöd för för bättre digitala möten.

Alla nyheter