6 oktober, 2023Möten, REMM

Egenuppföljning – hur går arbetet med digitala möten i er myndighet?

Under oktober månad ber vi alla REMM-myndigheter göra en egenuppföljning av myndighetens arbete med digitala möten ligger till och identifiera områden där ni eventuellt kan bli bättre. Det ger även oss i REMMs arbetsgrupp en fingervisning om hur vi bäst kan bistå med stöd. Undersökningen följer REMM-metodens 10-steg för ett systematiskt förbättringsarbete.

Enkäten hittar ni här.

Har ni frågor om eller synpunkter på enkäten kontakta i första hand Peter Arnfalk på peter.arnfalk@remm.se eller Per Schillander: per.schillander@trafikverket.se.

Alla nyheter