13 november, 2023Möten, REMM, Teknik

Noteringar från Fråga REMM, 2023-11-10

29 personer deltog, Peter Arnfalk från REMM

Under ”Fråga REMM” den 10e november berättade Nils Lindh från Högskolan i Borås om planer på att begränsa CO2-utsläpp från flygande med hjälp av en koldioxidbudget. Resandet står för 90 % av CO2-utsläppen från lärosätet (då räknas inte byggnader eller konsumtion med). Man har som målsättning att minska CO2-utsläppen med 7 % per år fram till 2030 för att då ha minskat dem men 50 % jämfört med år 2019. Högskolan tänker låta de olika fakulteterna (eller akademierna som de kallas här) bestämma hur budgeten ska fördelas. Generella riktlinjer kommer att utvecklas.

Högskolan plockar ut detaljerad statistik från Egencia om sina resor, något som ingår i deras avtal men som man måste be speciellt om. Se slides från presentationen här: Arbetet med Budget för Koldioxid från Tjänsteresor.

HaV ska börja köra Jitsi Meet som mötesklient. Man har även engagerat en organisations-psykolog för att se över möteskulturen.

En förfrågan om att ta upp digitala utbildningsverktyg och metoder vid hybridundervisning.

 

Alla nyheter