19 december, 2023Nyhet, REMM

Redovisningsunderlag för REMM-myndigheter 2023

Som tidigare har REMM tagit fram ett underlag som stöd till myndigheter för att redovisa hur man under 2023 arbetat med digitala möten, resultaten av detta arbete och förslag för kommande insatser. Materialet kan användas som underlag för redovisningen till Naturvårdsverket (Miljöledning i staten). Texten i underlaget är ett förslag som ni kan anpassa fritt efter era egna förutsättningar. Byt bara ut MYNDIGHETEN mot namnet på er myndighet. OBS! Underlaget ska inte skickas in till REMM. Underlaget hittar ni här, under rubriken ”Rapportering till Naturvårdsverket”.

Underlaget är kopplat till REMMs 10-stegsmetod och till olika steg i denna metod. Om ni har svarat på REMMs egenutvärdering (den webbaserade enkätundersökning som genomfördes oktober 2023) så kan ert svar utgöra ett värdefullt underlag för redovisningen.

2024 års första Fråga REMM är planerat till fredagen den 12 januari kl. 10.00-10.45 där ni även kan ställa frågor om rapporteringen.

Kontakta gärna oss om ni har några frågor: remm@trafikverket.se

 

God Jul och Gott Nytt År

önskar vi i REMM

Alla nyheter