Ordlista

Ordlista för resfria möten

Ni som har förslag till kompletteringar eller justeringar av denna ordlista, kontakta Peter Arnfalk eller Pontus Grönvall i REMM-gruppen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Adobe Connect

Adobe Connect eller egentligen Adobe Acrobat Connect Pro är ett av världens mest använda webbmötesverktyg. Programmet kräver att man köper en licens för att kunna nyttja tjänsten, men med denna licens kan man sedan bjuda ett antal andra personer att delta i webbmötet. Programmet körs i webbläsaren och bygger på Flash Player, men kräver att man installerar en ”plug-in” för att man ska kunna aktivera ljud och videofunktionen.

B

B/s

Bytes per sekund (B/s). Mått på överföringshastighet. Se även Byte.

Bandbredd

Bandbredden är ett mått på den hastighet som man kan skicka och ta emot information (text, filer, ljud, bilder, video etc.) till sin dator eller annan utrustning (telefon, TV, surfplatta etc.). Överföringen kan ske genom fast lina (t.ex. LAN, Ethernet, telefonkabel/ADSL, kabel-TV) eller trådlöst (t.ex. mobilt – UMTS, eller WLAN).

OBS: Man ska skilja på kilobyte eller megabyte per sekund (kB/s eller MB/s) och kilobit eller megabit per sekund (kbit/s eller Mbit/s). Nedladdningshastigheter anges ofta i kilobyte per sekund medan bredbandshastigheten anges i Mbit/s. Då en byte motsvarar 8 bitar, innebär det att om man har en bredbandstjänst på 10 Mbit/s, så är den maximala nedladdningshastighet 1,25 MB/s.

Bit

Minsta informationsenhet, som kan vara siffrorna 1 eller noll.

Bit/s

Bitar per sekund (bit/s). Mått på överföringshastighet.

Brandvägg

Inom datateknik är en brandvägg (engelska: firewall) en dator eller en programvara med syfte att avvärja dataintrång på nätverksanslutna datorer.

En nätverksbrandvägg ansluts mellan två eller flera nätverk, vanligen mellan Internet (WAN) och ett privat nätverk (ett eller flera LAN), och är vanligen placerad i anslutning till en router, eller i samma fysiska enhet som routern. En personlig brandvägg installeras som en programvara i den dator som ska skyddas.

En brandvägg analyserar inkommande och utgående trafik och blockerar obehöriga IP-paket. För att avgöra vilken trafik som är behörig eller ej arbetar den efter regler, bestämda av brandväggens programvara och av dess systemadministratör. I inställningarna för vilken trafik som skall tillåtas eller blockeras kan man vanligtvis använda parametrar såsom IP-adress, portnummer, fysiskt gränssnitt, och ibland visst innehåll. Vid en personlig brandvägg kan man dessutom välja vilka program på den lokala datorn som tillåts kommunicera med vilka adresser.

Brygga

En Brygga eller Videokonferensbrygga gör att flera videokonferenssystem kan konferera samtidigt. Tjänsten kan köpas hos en leverantör, men finns också internt i en del videokonferenssystem. Se även MCU.

Byte

En byte är åtta bitar (se Bit).

C

Chatt

Att chatta, från engelskans chat, innebär ett snabbt utbyte av korta textmeddelanden, vanligen via Internet. Att chatta betyder att man skriver till varandra online, vilket påminner om att sitta och prata. Det man skriver kan läsas av andra med en liten fördröjning. Är en funktion i de flesta webbmötesprogram, i MS Office Messenger, Office Communicator, Skype etc.

Cisco

En av världens största IT-företag. Har satsat stort inom videokonferens- och webbmötesområdet på senare år, bl.a. genom att köpa upp Jabber, WebEx och Tandberg.

Codec

En enhet som kodar analoga signaler till digitala för överföring och avkodar digitala signaler till analoga vid mottagning. Utgör själva huvudanläggningen i en videokonferensutrustning. Kallas även endpoint.

D

Desktop Video Conference

Videokonferens via en dator, med kamera (inbyggd eller extern), mikrofon och högtalare, alternativt headset. T.ex. Cisco Jabber, Polycom CMA Desktop (ej att förväxla med t.ex. Microsoft Office Communicator eller Skype). Enanvändarsystem.

Digitala möten

Termen digitala möten (på engelska Virtual Meetings) är en samlingsterm för telefonmöten, webbmöten och videomöten. Gemensamt för dessa mötesformer är att de sker på distans, i realtid och med teknikens hjälp (telefonmöten räknas hit då de har minst tre deltagare). De är också en typ av möten som kan ersätta en resa (men inte som nödvändigtvis behöver göra det). Kan också kallas resfria möten.

Dokumentkamera

Används vid videokonferens ofta som ersättning för OH-projektor för att visa dokument, föremål etc. för de i rummet och för motparten, kan zoomas.

Duplex

Duplex beskriver att kommunikationen kan ske i två (duo) riktningar:

  • Simplex – Kommunikation kan bara ske i en riktning, t.ex. TV- och radio-sändningar.
  • Halv-duplex – kommunikation kan ske i båda riktningarna men bara en riktning i taget, t.ex kommunikationsradio.
  • Full-duplex – kommunikation kan ske i båda riktningarna samtidigt, t.ex. telefoni och videokonferens.

E

Elektronisk skrivtavla

Interaktiva whiteboards, där man kan styra t.ex. en Windowsapplikation genom att trycka med fingrarna och rita med speciella pennor. Kan kopplas in till vissa videokonferensanläggningar. Tillverkas bl.a. av företaget Smartboard.

F

Fast telefoni

Fast telefoni är baserad på ett nätverk av kopparledningar som kopplas samman i telefonväxlar (se POTS). Numera utmanas den fasta telefonin av mobiltelefoni och internettelefoni och koppartråden används istället för att dra in bredband med hjälp av olika DSL-tekniker.

Flerpartskonferens

Ett möte där tre eller fler parter kan delta på olika platser, via telefon, videokonferens, eller webbmöte. Man möts i ett virtuellt mötesrum till vilket parterna antingen ringer in/kopplar upp sig eller blir uppringda/uppkopplade från. Deltagare i ett webbmöte kopplar ofta själv upp sig genom att klicka på en länk i sin webbläsare.

Flerpartssamtal

Se flerpartskonferens.

G

Gatekeeper

En Gatekeeper eller en Video Communication Server (VCS) är en sorts ”dörrviktsenhet” i ett IP-nätverk som hanterar trafiken över ett nätverk eller mellan nätverk. Den kan bestämma fördelning av bandbredd och tjänster på prenumerantbasis, d.v.s. vissa tjänster och användare kan prioriteras, andras stängas ute. Genom att registrera olika användares nummer och adresser i Gatekeepern kan denna hålla koll på vilka enheter man kan, och får, koppla ihop över Internet.

Gateway

En kombination av program/maskinvara, som fungerar som mötesplats för två olika nätverk. I denna kan bl.a. videokommunikation (IP) kopplas ihop med telefoni. En gateway kan koppla ett LAN-nätverk till ett ISDN-nätverk, eller koppla ihop privata nätverk (t.ex. SJUNET) med publika nät (Internet). Används vid hantering av nätverkstrafik och konvertering av adresser och protokoll.

Google Hangout

Mötessystem som man får tillgång via Google+. Delvis ett arv från svenska konferenssystemet Marratech som köptes av Google. Det liknar något Skype men man kan ha upp till nio personer samtidigt med video, visa dokument och samsurfa på webbsidor. Hangout är hopkopplad med Youtube så att man skall kunna synkrotitta på video tillsammans. Hangout går även att starta direkt från Youtube. På samma sätt som i Skype kan man koppla in vanliga telefoner i mötet. Detta får man dock betala för.

GoToMeeting

Webbkonferensverktyg som ägs av Citrix.

Gruppsystem

Videokonferensanläggningar anpassade för flera personer.

H

Headset

Ett headset är hörlurar i kombination med en mikrofon eller en hörlurar med en mikrofon. Headset ger motsvarande funktionalitet som en telefonlur med handsfree-funktion. I ett datorbaserat video- eller webbmöte används med fördel ett headset i stället för datorns inbyggda mikrofon och högtalare eftersom ljudkvaliteten oftast blir mycket bättre, man kan undvika ekoeffekter och störande bakgrundsljud.

Hybridmöte

I ett hybridmöte deltar personer dels tillsammans fysiskt på samma plats, dels digitalt. Några av deltagarna befinner sig t ex i ett konferensrum eller en konferenslokal och en eller flera personer deltar digitalt via webb, video eller telefon.

I

IP

IP eller Internet Protocol är ett kommunikationsprotokoll (uppsättning regler för kommunikation) som sköter adressering och vägval för kommunikation med hjälp av datapaket mellan datorer på Internet och i andra IP-baserade nät, så att trafiken hamnar hos rätt mottagare. Protokollet är inte så olikt de regler som gäller i en vanlig fysisk postvärld. I båda fallen finns även hierarkier där posten går via en central postterminal innan de skickas vidare. Varje anslutning till Internet har en egen IP-adress bestående av 10 siffror.

IP-telefon

En IP-telefon ser ut som en vanlig telefon men ansluts till en Ethernet-port istället för ett telefonjack. Via denna port är telefonen ansluten till Internet och kan ringa upp en dator som styr IP-telefoni eller direkt till en annan IP-telefon. Det finns numera ett stort utbud av IP-telefoner.

IP-telefoni

Telefoni som är baserad på IP (Internet Protocol) istället för det traditionella telenätet. Samtalen går över en IP-förbindelse i någon form.

ISDN

ISDN står för Integrated Services Digital Network och är namnet på det digitala publika telenätet som togs fram under 1980-talet. Användes för videokonferenser främst innan IP-kommunikationen gjorde sitt intåg, men finns fortfarande kvar och används bl.a. för vissa uppkopplingar med utlandet.

J

Jabber Video

Ciscos Jabber Video är en mjukvarulösning för att köra HD-videokonferens direkt i en dator. Den är hämtad från tidigare Tandberg-produkten Movi (Cisco köpte upp Tandberg 2010) och är kompatibel med olika videoanläggningar – allt från enklare skrivbordssystem till avancerade Telepresence-rum världen över (så länge de stöder H.323/SIP och ITU-ackrediterade bild och ljud-codecar). Videosamtalen är kompatibla med alla större fabrikat för videokonferens på marknaden. Maximalt klarar programmet konferenser i HD-upplösningen 720p, begränsningen sitter i datorns anslutna kamera.

För att få tillgång till tjänsten krävs att man installerar ett gratis klientprogram och har ett abonnemang, antingen som stöds i den egna IT-avdelningens infrastruktur eller hos en operatör/tjänsteleverantör i molnet. I Jabber Video kan man även visa presentationer och dela olika program som man kör i datorn. Man kan även abonnera på en bryggfunktion så att man kan köra flerpartskonferens via video.

Cisco har även släppt en gratisversion av Cisco Jabber Video med tillhörande tjänst. Erbjudandet om gratis videomöten gäller för både företag och privatpersoner (man laddar ner programvaran och skaffar ett konto på ciscojabbervideo.com).

Cisco Jabber Video ska inte förväxlas med uc-klienten Cisco Jabber som fungerar ihop med tillverkarens telefoni- och presence-plattform.

K

Kbit/s


Tusen informationsbitar per sekund, beteckningen på överföringshastighet i t.ex. bredband och mobiltelefoni.

Konferenstelefon

En konferenstelefon har speciellt anpassade högtalare och mikrofoner som gör det möjligt för flera personer t.ex. runt ett bord att delta i ett telefonsamtal utan att behöva använda någon telefonlur eller headset. För större rum kan satellitmikrofoner kopplas in. Det finns konferenstelefoner för såväl POTS, IP-telefoni och mobiltelefoni (GSM eller 3G).

Konferenstelefonen ska INTE förväxlas med en högtalartelefon, dvs en vanlig telefon med högtalarfunktion. Jämfört med en högtalartelefon så gör en bra konferenstelefon att rösterna hörs tydligare; motparten hör alla deltagarna, även om de rör sig i rummet, ekon plockas bort, man får full duplex (dvs alla hör allt även om ni och motparten pratar samtidigt) och brus filtreras bort.

L

LAN

Local Area Network, lokalt datornät, oftast begränsat till ett eller flera hus som tillhör samma organisation, t.ex. ett företag, en skola eller en bostadsrättsförening. Numera börjar man dock även tala om hemma-LAN (oftast trådlöst).

Lync

Ett programpaket från Microsoft för företag och andra organisationer. Ersätter Microsoft Office Communication Communicator. Finns för PC och för Mac. Programpaketets funktioner innefattar chatt, VoIP och videosamtal.

M

MCU

När man ska delta i ett flerpartsmöte via video krävs det oftast att man kopplar upp sig mot en videokonferensbrygga eller en MCU – Multipoint Control Unit. En MCU gör det möjligt att koppla ihop tre eller flera anläggningar i en videokonferens.

Moln(et)

Ett stort antal ihoplänkade servrar som kan stå var för sig eller ihop. Ett moln av servrar kan lagra enorma mängder data och sköta/hosta ett stort antal applikationer via Internet. End-usern vet dock inte eller bryr sin inte om var exakt datan finns. ”Cloud computing” används som övergripande term för distanslagring samt hyra av applikationer.

Movi

Tidgare Tandbergs datorbaserade videotjänst, numera Cisco Jabber Video.

O

Online Collaboration

Helt enkelt ”samarbete på nätet”. Det här är ett samlingsnamn för olika mötestjänster som finns tillgängliga via Internet och syftar till att få två eller fler personer att samarbeta kring ett ämne. Oftast syftar det till samarbete som sker i realtid, men kan även innefatta projekt som spänner över lång tid.

P

Polycom

Polycom är en av världen största tillverkare av videokonferensutrustning och konferenstelefoner. Erbjuder även en dator-baserad videotjänst; Polycom CMA Desktop, motsvarande Ciscos Jabber Video.

POTS

Plain Old Telephone Service, POTS, är ett populärnamn för vanliga telefonlinor. Begreppet används för att beskriva de analoga tjänster som historiskt sett har dominerat i det allmänna telenätet, t.ex. uppringning, telefonsamtal, telefax och modemtrafik.

R

Resfria möten

Termen resfria möten (på engelska Virtual Meetings) är en samlingsterm för telefonmöten, webbmöten och videomöten. Gemensamt för dessa mötesformer är att de sker på distans, i realtid och med teknikens hjälp (telefonmöten räknas hit då de har minst tre deltagare). De är också en typ av möten som kan ersätta en resa (men inte som nödvändigtvis behöver göra det). Kan också kallas digitala möten.

S

SGSI

SGSI, Swedish Government Secure Intranet, är ett skyddat myndighetsnätverk som används för utbyte av t.ex. känslig information mellan svenska myndigheter och mellan svenska myndigheter och andra myndigheter inom EU. Nätverket har hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Skyddad videokonferens är ett av användningsområdena inom SGSI, vilket används bl.a. av Domstolsverket och Kriminalvården.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att driva, förvalta och utveckla SGSI.

SIP

SIP står för Session Initiation Protocol och är ett sätt att skapa och avsluta sessioner för olika sorters medieströmmar över ett IP-nätverk, till exempel Internet. Det används exempelvis till IP-telefoni, chat och överföring av videoströmmar. SIP har tagit VoIP-världen med storm. Protokollet påminner om HTTP-protokollet, det är textbaserat och mycket öppet och flexibelt. Det har därför i stor utsträckning ersatt H323 standarden. En SIP-videoadress kan se ut så här: kalle.kula@lvn.se.

Sjunet

Sjunet är vård och omsorgens egna kommunikationsnät och är inte kopplat till Internet. Det är ett nationellt, säkerhetsklassat, brandväggs-säkrat, och krypterat nätverk.

Sjunet har mycket hög tillgänglighet och används av över 100 olika regionala och nationella tjänster, bl.a. e-recept, överföring av patientjournaler, och röntgenbilder. Sjunet används även flitigt för videokonferenser.

Nätverket drivs av Inera: en icke-kommersiell organisation som ägs av alla landsting och regioner.

Skype

Skype är huvudsakligen ett gratis-program för Internettelefoni – VoIP. Det kräver att man skapar ett Skype-konto och installerar Skypes klient-program på sin dator. Programmet måste vara igång för att man ska kunna ringa och ta emot samtal. Man kan även chatta (textbaserat), ha videosamtal, skicka filer och dela ut sin skärmbild. Avgiftsbelagda tilläggsfunktioner är videosamtal med flera parter och möjlighet att koppla vidare mot såväl fasta som mobila telefoner (Skype Out). Förutom på datorer så finns Skype-klienter att ladda ner till bl.a. mobiltelefoner, surfplattor och TV-apparater.

Softphone

Softphone är en programvara som tillåter att en dator med mikrofon och hörlurar (eller motsvarande) används som telefon. Det finns programvara som kommunicerar med allmänna protokoll för IP-telefoni och sådana som har sina egna. Ofta använder programmet tillverkarens servrar för samtal till vanliga telefoner eller vanliga IP-telefoner, ibland för alla samtal.

Standarder

Några viktiga standarder före resfria möten innefattar:

• H.320: Övergripande paraplystandard för bildkommunikation.

• H.323: Videokonferens i LAN med icke garanterad servicenivå.

• H.324: Videokonferens via det analoga telefonnätet med modem.

Sunet

SUNET (Swedish University Computer Network) är en gemensam organisation och infrastruktur för främst universitet och högskolor med uppgift att tillgodose deras behov av nationell och internationell datakommunikation.

T

Tandberg

Norskt företag och fram till för ett par år sedan en av världens ledande tillverkare av videokonferensutrustning och olika videotjänster. Köptes 2010 upp av Cisco.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Det grundläggande kommunikationsspråket för Internet. Det består av en uppsättning protokoll som blivit världsstandard för kommunikation mellan datorer. Protokollet/språket, TCP, delar upp och lägger samman paket vid dataöverföring. Används tillsammans med protokollet IP vid Internettrafik. Se även IP.

U

UMTS

UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, är ett system som innebär bredbandig, paketdatabaserad överföring av text, bild, röst, video och multimedia med överföringshastigheter av upp till 2 megabit per sekund. UMTS är den standard de svenska operatörerna bygger sina 3G-nät med.

Unified Communications (UC)

Unified Communications (UC) är ett alltmer använt begrepp för integrering och samordning av kommunikationstjänster – telefoni, e-post, fax, chatt, videosamtal, hänvisningssystem och mycket mera. UC kan definieras som processen i vilken alla kommunikationsmedel, kommunikationsutrustningar och media integreras, vilket ger användarna möjlighet att kommunicera med varandra i realtid och oavsett var de är och vilken kommunikationsteknik de använder.

V

Voice over IP – VoIP

Voice over IP är detsamma som Voice over Internet Protocol, oftast kallat VoIP. Voice over IP är telefontrafik över Internetbaserade nätverk.

W

Webbinarium

Sammandragning av webb och seminarium. Genomförs vanligen med webbkonferenssystem men den enklare mötesformen möjliggör fler deltagare. Detta kan sägas vara den virtuella formen av biografsittning. En eller ett fåtal föreläsare visar presentationer och hörs med ljud och vanligen syns de också i bild. De övriga deltagarna kan höra och se men får ställa frågor via chatt. Det finns en flytande övergång till det som definieras som webbsändningar, vilka vanligen är mindre interaktiva.

Webbmöte

Ett webbmöte är möte i realtid (synkront) via dator och Internet; antingen i din webbläsare eller med hjälp av ett klientprogram. Webbmötet kan kombineras med telefonkonferens via telefon, eller så använder man programmets inbyggda ljudfunktion. I ett webbmöte kan man (beroende på programvaran) t.ex. visa video om man har en webbkamera, PPT-presentationer, dela dokument och dela skärm, göra felsökning i sin dator, visa filmer, göra omröstningar, ta anteckningar, chatta, räcka upp handen, mm. Mötena kan även spelas in och visas senare, t.ex. via en länk som kan mailas ut. Inspelade sekvenser kan bl.a. användas som instruktionsvideor, för utbildning, presentationer eller hälsningar och kan då kallas webcasts.

Webbsändning

Dirketsändning via webb. Vanliga tjänster för detta är Bambuser, Ustream och Livestream. Går även att genomföra via vissa videokonferenssystem. Används för att sända presskonferenser och seminarier. En fördel är att tittarna inte behöver extra programvara eller utrustning utöver en webbläsare.

WebEx

Ett av världens mest använda webbmötesverktyg som har köpts upp av Cisco. Är det program som utgör stommen i bland annat Telia webbmöte.

WLAN

Wireless Local Area Network (WLAN). Lokalt datornät där dataöverföringen sker trådlöst via radiovågor. Begränsat till en lokal eller ett hus som tillhör samma organisation, t.ex. företag, skola eller hushåll.

Z

Zoom

Zoom är en molntjänst som samlar flera digitala mötestekniker på en och samma plattform. De digitala mötesrummen är alltså tillgängliga för deltagare som använder olika verktyg.

Ö

Överföringshastighet

En tillräckligt hög överföringshastighet är viktigt för en bra bild och ljudkvalitet. För videokonferens är standardhastigheter 384 kbps för ISDN och 768 kbps en vanlig hastighet för IP-överföring.