header

Att välja mötesform - digitalt, fysiskt eller hybrid?

Beslutsstöd för val av mötesform

Här kan du hitta beslutsunderlag som hjälper dig och din organisation att bestämma när ni ska mötas digitalt, fysiskt eller i hybridformat. Detta kan även tillämpas för konferenser, workshopar, utbildningar och andra evenemang. Vi försöker besvara följande frågor:

  • Vilka typer av möten och evenemang funkar ofta bra att köra digitalt och vilka mötestyper är mindre lämpliga? - se Digitalt eller ej

  • Vad bör man ta hänsyn till när man väljer mötesformat? - se Kriterier

  • Vilka saker kan påverka hur väl det digitala mötet faller ut? - se Kriterier

  • När lämpar sig hybridmöten och vad bör man tänka på då? - se Hybridmöten

  • Hur tänker andra myndigheter? - se Exempel

Dessutom kan du få förslag på lämpligt mötesformat i den interaktiva Mötesväljaren (Beta).

Digitalt eller ej

Bedömning av hur bra det går att hålla antal vanliga former av möten digitalt.

Till digitalt eller ej

Kriterier

Några viktiga saker att tänka på när man väljer vilken typ av mötesform.

Till kriterier

Hybridmöten

Vad bör man tänka på när man planerar ett hybridmöte? Framgångsfaktorer och fallgropar.

Till hybridmöten

Mötesväljaren

Mötesväljaren är ett interaktivt verktyg som hjälper dig att välja rätt mötesform.

Till mötesväljaren

Exempel från myndigheter

Exempel på myndigheters rekommendationer runt val av mötesform.

Till exempel