Röd kaffekopp

REMM arbetar för bättre digitala möten

i svenska myndigheter

REMM

– Resfria/digitala möten i myndigheter

REMM är Trafikverkets arbete med att stötta andra statliga myndigheter i arbetet med att utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter.

 • Ringar

  Stora vinster

  Digitala möten kan ge stora besparingar, med lägre kostnader för tjänsteresor, tidsvinster och mindre stress. Regional utveckling, samverkan med andra organisationer och med medborgarna förenklas och sårbarheten minskar vid till exempel pandemier, vulkanutbrott och terrorhot.

 • Eld-ikon

  Mindre klimat- och miljöpåverkan

  Myndigheter som har deltagit i REMM sedan starten minskade sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor betydligt mer än andra myndigheter redan före covid-19-pandemin. Digitala möten kan även vara positivt för miljömål som Frisk luft och Bara naturlig försurning.

 • Människor

  Systematiskt och brett

  Digitala möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Organisationens vilja och mognad är lika viktigt som att tekniken finns. Utan det ena fungerar inte det andra. Därför måste arbetet för bra digitala möten vara systematiskt och brett.

  Läs mer >

Stjärna

10-stegsmetoden

 • 1

  Lägesbeskrivning

  För att bygga en hållbar möteskultur bör vi ha en uppfattning om hur vi möts i organisationen.

  Läs vidare
 • 2

  Ledningens stöd

  Ledningen måste avsätta tillräckligt med resurser och sända ut signaler om att man ser det som en viktig satsning. Och föregå med gott exempel.

  Läs vidare
 • 3

  Ansvar och roller

  Ansvaret för att utveckla organisationens möteskultur bör vara tydligt beskrivet och personer som på något sätt arbetar med frågor som rör möten inom organisationen engageras.

  Läs vidare
 • 4

  Digitala mötesverktyg

  Det är viktigt att organisationen har tillgång till en uppsättning digitala mötesverktyg, anpassade för att kunna möta verksamhetens olika samverkansbehov.

  Läs vidare
 • 5

  Nätverk, utrustning och lokaler

  För att de valda mötesverktygen ska kunna användas fullt ut, och möta användarnas krav och önskemål, är det viktigt att organisationen även har rätt förutsättningar när det gäller nätverk, möteslokaler, teknisk utrustning och support.

  Läs vidare
 • 6

  Möteskultur

  Möteskultur är bland annat hur man väljer mötesform, hur man planerar och bokar möten och evenemang, hur mötena faciliteras och genomförs samt hur deltagarna interagerar under och mellan möten.

  Läs vidare
 • 7

  Policy, rutiner och mål

  För att digitala möten ska utvecklas på ett bra sätt i organisationen behövs tydliga styrmedel: policy, regler, rutiner och mål att sikta mot.

  Läs vidare
 • 8

  Information och utbildning

  En förutsättning för att medarbetarna ska kunna samverka och mötas digitalt på ett bra sätt är att de har god kunskap om vilka mötesverktyg som erbjuds, hur man använder dem och vilka typer av möten de lämpar sig för.

  Läs vidare
 • 9

  Mätning, uppföljning och rapportering

  Eftersom digitala möten och digital samverkan är av central betydelse för verksamheten bör man följa upp hur mycket de används och hur väl de fungerar.

  Läs vidare
 • 10

  Ständiga förbättringar

  Arbetet med att skapa goda förutsättningar för digitala möten blir aldrig klart, utan är en ständigt pågående process

  Läs vidare