header

Vanliga mötestyperna - digitalt eller ej?

Hur väl funkar det att hålla en viss typ av möte digitalt?

Alla möten är unika på sitt sätt men det finns en del mötestyper som man finner i de flesta organisationer. Vi har gjort en bedömning av hur väl det digitala formatet oftast lämpar sig för några av våra vanligaste typer av möten.

Digitalt format fungerar oftast bra eller mycket bra

Digitalt format funkar bra eller OK om rätt förutsättningar ges

Digitalt format är en utmaning att få till bra

Vanligaste mötestyperna

Statusuppdatering

Synka deltagarnas arbete genom uppdatering om framsteg, utmaningar och vilka de följande steg en är.


Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Ofta strukturerade, återkommande möten ledda en mötesvärd för att synka och utbyta information och skapa/bibehålla ett bra driv i verksamheten. Närvarokänslan och relationen mellan deltagarna är mindre viktig. Låga förväntningar på kreativitet.

Informationsmöte

Informationsdelning mellan möteshållare och deltagare med syfte att utbilda eller informera.


Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Ofta strukturerade, återkommande möten ledda en mötesvärd för att synka och utbyta information och skapa/bibehålla ett bra driv i verksamheten. Närvarokänslan och relation en mellan deltagarna är mindre viktig. Låga förväntningar på kreativitet

Beslutsfattande

Dokumenterade beslut kring exemepelvis anställningsfrågor eller Go/No-Go situationer.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Ofta strukturerade, återkommande möten ledda en mötesvärd som kräver engagemang för att sätta sig in i frågan och sedan fullfölja beslutet. Närvarokänslan och relationen mellan deltagarna kan vara viktig - beror på ämnet. Viss förväntan på kreativitet för att hitta konstruktiva lösningar.

Problemlösning

Möten vars syfte är att hitta lösningar på problem som uppstår inom projekt eller organisationer.


Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Möten som ofta leds en mötesvärd och som följer en viss struktur men som även välkomnar nya och oplanerade upplägg. Det krävs engagemang för att sätta sig in i frågan. Närvarokänslan och relationen mellan deltagarna kan vara viktig för att man tillsammans ska kunna hitta lösningar. Kreativitet viktig för att hitta konstruktiva lösningar.

Kreativt/utvecklingsmöte

Kreativa möten som ofta utgår från tänkande utanför boxen. Deltagare bygger på varandras idéer.


Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Kreativa möten som bygger på gemensamt idéskapande i en grupp som vanligen känner varandra. Mötet leds ofta en mötesvärd med en ganska lös struktur och som välkomnar nya och oplanerade upplägg. Det krävs engagemang för att sätta sig in i frågan. Närvarokänslan och relationen mellan deltagarna kan vara viktig för att man tillsammans ska kunna hitta lösningar. Kreativitet viktig för att hitta konstruktiva lösningar.

Team Building

Gruppmedlemmar lär känna varandra genom att etablera relationer och tillitKreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Någon planerar och håller i evenemanget men det kan ha varierande upplägg och oplanerade, kul inslag välkomnas. Syftet är främst är att deltagarna ska skapa/upprätthålla förtroende och goda relationer med varandra och ha trevligt. Deltagarna kan känna eller inte känna varandra.

Andra mer specifika mötestyper

Utöver de vanligaste mötestyperna och andra vanliga mötestyper brukas möten även kategoriseras i två grupper. De formella mötena genomförs bllblbla och de intensiva möten som genomförs bllblbllaa.

Möten med samtycke

Återkommande gruppmöten

Försäkrar gruppens sammanhållning genom frekventa gruppmöten


Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Statusuppdatering

Bibehållning av projektets drivkraft genom ömsesidigt ansvar.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Känsliga enskilda samtal

Karriär- och personutveckling genom mentorskap eller coaching.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Idégenerering

Skapande av flera nya idéer genom exempelvis brainstormingKreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Planering

Säkra engagemang genom strategisk framtidsplanering.
Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Workshops

Skapande av grupper med mål att skapa klarhet och engagemang kring utförande.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Sensemaking

För att skapa sig förståelse för projektets-, organisationens- eller systemets nuläge.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Lärande nätverk

Utbytande av idéer och utvecklande av relationer genom exempelvis projektledarmöte.


Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Formella möten

Action Review

Utvecklande av förtroende genom skapande av insikt kring förändring.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Återkommande ledningsmöten

Underhållande av relationer & regelefterlevnad.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Träning och utbildning

Utbytande av kunskap och färdigheter genom exempelvis seminarier.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Broadcast

Delning av information som kan leda till, eller förebygga, handling.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Intensiva möten

Problemlösning

Utredning av lösningar till ett problem & engagemang att agera ut lösningen.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Beslutsfattande

Möten för att dokumentera beslut men även skapa engagemang för att agera ut beslut.


Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Introduktioner

Lära känna varandra & beslutsfattande om vidareutveckling av relationer.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla

Överenskommelse

Nya överenskommelser och skapande av engagemang för att vidareutveckla relationer.Kreativitet

Ledning

Relation

Struktur

Rutin

Närvaro

Vidare handlar denna mötestypen ofta om detta och detta vilket ofta inte lämpar sig i digitala möten pga. blabla