Röd kaffekopp

Genomförda webbinarier

Hybridresan 2.0 (17 november 2023)
I sambarbete med Möteslyftet, Gr8 meetings och Trippus arrangerades Hybridresan 2.0 vilket var en uppföljning av webbinariet Hybridresan 1.0 som genomfördes 2021. Se webbinariet här.

Från 2D till 3D? (27 september 2023)
Representanter för Ericsson och Accenture gav en inblick i vad det innebär att träffas i 3D, dess möjligheter och begränsningar samt hur långt vi har kommit i denna utveckling. Under webbinariet gavs inblick i hur myndigheters framtida digitala mötesplatser kan komma att se ut genom användning av virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Läs mer i denna REMM-nyhet.

Studie i ”Ohövligt beteende i digitala möten” (14 juni 2023)
Filippa Eriksson, student och psykologistuderande vid Lunds universitet, presenterade resultaten från sin masteruppsats om ohövligt beteende i möten. Ohövligt beteende syftar på en mildare form av negativa beteenden som bryter mot normer för omsesidig respekt. Detta kan till exempel vara att inte hälsa på varandra, exkludera andra från gemenskapen eller att ha en otrevlig ton. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Hur svenska myndigheter möts och samverkar digitalt (20 april 2023)
Ett webbinarium där resultaten från 2023 års undersökning av hur myndigheter möts digitalt och vilken teknik man använder presenterades. Under webbinariet deltog även dSam som presenterade exempel på statliga och offentliga organisationer som gått över till alternativa digitala samverkanslösningar. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Att jobba enligt REMM-metoden (8 och 22 mars 2023)
För nya och även tidigare deltagare i REMM-samverkan genomfördes ett webbinarium med tillhörande frågestund vid två tillfällen enligt ett liknande upplägg från 2022. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Bättre digital samverkan och produktiva digitala möten (30 november 2022)
Möten är en viktig del i effektiv samverkan, men mötena blir lätt för många och inte alltid så produktiva och engagerande. Till slut blir våra arbetsdagar så låsta och upphackade att det blir svårt att få något annat gjort. Vi hamnar i ”möteshelvetet”. Detta webbinarium syftar till att inspireras till bättre digital samverkan med digitala möten. Tre experter på området talar om det digitala mötets roll i kommunikationen (Oscar Berg), om planering inför digitala mötet (Peter Bjellerup) samt om genomförande av digitala mötet (Anna Bellman). Läs mer i denna REMM-nyhet.

Vad är en sändningsstudio och när behövs den? (19 september 2022)
Hur skapar vi en trygg miljö där vi och våra kollegor kan känna oss lugna 
och göra vårt bästa, utan att stressas av ansvar för tekniken? I detta REMM-webbinarium delar Bengt Littorin, Naturvårdsverket, med sig av sina erfarenheter från sin studio och vi pratar om erfarenheter och tankar om sändningsplatser hos myndigheter. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Ver 2.2 – Myndigheters Möten i Molnet – Digitala mötes- och samverkansalternativ (7 december 2021)
Peter Nordström, strateg på Skatteverket, presenterade eSam:s rapport ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor”. Rapporten pekar bland annat på flera lösningar som i sig själv eller gemensamt kan utgöra en digital samarbetsplattform för myndigheter. Peter Nordström berättade vad man kommit fram till i rapporten, hur man gått tillväga och vad nästa steg är. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Hybridmöten i praktiken (19 november 2021)
När vi blandar digital och fysisk närvaro vid ett möte kallas det ett hybridmöte. Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna? Hur gör man praktiskt och vilken teknik behövs? Erik Mattsson, moderator med stor erfarenhet av att leda hybridmöten, delade sina erfarenheter och vi besökte flera myndigheter som ordnar hybridmöten, hybridevenemang och hybridundervisning. Aktiviteten avslutades med en diskussion. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Hur arbetar vi i det Nya normala? (15 september 2021)
Pandemin har förändrat vårt digitala beteende. Vi står inför en rad möjligheter, men också utmaningar. Hur kan vi fortsätta med det bästa av det digitala, och få ut det mesta av att kunna vara på kontoret? Läs mer i denna REMM-nyhet.

Ver 2.1 – Myndigheters Möten i Molnet – Exempel på utredning – dokumentation (23 april 2021)
Trafikverket har gjort en större utredning av hur att hantera molnfrågan. Vid detta tillfälle presenterade Trafikverket på djupet hur man har gått till väga och vad man har kommit fram till. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Ver 2.0 – Myndigheters Möten i Molnet – webbinarium och workshop (29 januari 2021)
Vid detta webbinarium fortsatte diskussionen om svenska myndigheter och molnbaserade tjänster för digitala möten, som startade med en REMM-aktivitet på samma tema i april 2020. Här ges en lägesbeskrivning av svenska myndigheters användning av och utredningar om molnbaserade mötestjänster. Resultat från nyligen publicerade övergripande utredningar presenteras också. Webbinariet hade cirka 250 deltagare. Efter webbinariet fortsatte diskussion i mindre grupper. Totalt deltog totalt cirka 80 personer i denna del. Inspelning av webbinariet samt övrig dokumentation nås via denna REMM-nyhet.

Coronas effekt på svenska myndigheters arbets- och resmönster – nu och i framtiden – webbinarium/workshop (23 juni 2020)
Presentation av resultat från en enkätundersökning bland anställda i svenska myndigheter. Studien genomfördes i mitten av april 2020 av forskarna Lena Hiselius och Peter Arnfalk vid Lunds universitet, med forskningsmedel från K2 (Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik). Enkätfrågor ställdes till anställda i fem myndigheter: Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och DIGG. Syftet är att undersöka effekter av pandemin covid-19 på följande områden: Pendling och affärsresor; attityder till olika färdmedel och val av resesätt; samt frågor relaterade till distansarbete och användning av digitala möten. Undersökningen visar att myndigheterna var väl förberedda, åtminstone tekniskt, för att genomföra en snabb beteendeförändring när resor i tjänsten inte längre var ett alternativ. Inspelningar och dokumentation nås via denna REMM-nyhet.

Myndigheters Möten i Molnet – webbinarium och workshop (24 april 2020)
Får svenska myndigheter ha digitala möten i molnet? Den frågan ställer sig nu många och därför arrangerade REMM ett webbinarium som belyser problematiken samt en efterföljande workshop för diskussion om hur frågan kan hanteras. Webbinariet var öppet för alla medan workshopen vände sig till intresserade av frågan bland REMM-myndigheterna. Inspelning av webbinariet, presentationer och dokumentation från workshopen nås via denna REMM-nyhet.

REMM-workshop 2020 – digital version (26 mars 2020)
Den 26 mars 2020 genomförde REMM en digital workshop/konferens, med drygt fyrtio deltagare från cirka trettio universitet, högskolor och statliga myndigheter. Inspelningar och presentationer finns publicerade som en nyhet här.

Benefits and Successful Approaches to Virtual Meetings (December 10th 2019)
Two webinars for the United Nations were held as part of a collaboration concerning environmental management systems, between UNEP, The Swedish Transport Administration/REMM and The Swedish Environmental Protection Agency: We are increasingly collaborating on-line, but few of us have had proper training on how to run good and productive virtual meetings. In this webinar you will get useful, hands on advice on how to succeed in hosting professional virtual meetings, the many benefits of virtual meetings and how to avoid com- mon pitfalls. See the webinar December 10th 2019 for UN Environmental Focal Points here and the webinar December 11th for UNEP employees here.

Microsoft Teams – skillnader mot Skype för företag samt Microsofts strategier (9 december 2019)
Microsoft Teams är ett verktyg i Office 365 som allt fler verksamheter använder. I Teams finns också verktyg för digitala möten. REMM har bjudit in Mattias Kressmark, Senior Program Manager på Microsoft, för att berätta om Teams. Inom ramen för REMMs Tekniknätverk låter REMM ibland leverantörer komma och berätta om sina tjänster och produkter. Microsoft är en stor leverantör till svenska myndigheter, bland annat när det gäller webbmötesverktyget Skype för företag. Vid detta webbinarium får vi bland annat veta mer om vad Teams är, vad skillnaden är jämfört med Skype för företag samt Microsofts strategier och roadmap för sina digitala mötestjänster. Se webbinariet här.

Virtual Meetings in the Nordic Countries – examples of good practice and promotion
(October 23rd 2019)
The Nordic countries are forerunners in using virtual meetings and digital collaboration. There are many Nordic initiatives promoting virtual meetings and good practice at national, regional and local levels. What role can this type of collaboration play in reducing CO2 emissions in our countries? At this webinar, representatives from Finland, Norway, Denmark, Sweden, Iceland and the Faroe Islands, present inspiring examples of how they use and promote virtual meetings in both the public and private sectors. The presentations are followed by a question session and panel debate. The webinar is arranged within the Nordic Co-operation project DigiNord. See the webinar here.

Hur fungerar digitala konferenser? (25 sept 2019)
Digitala konferenser är ett logiskt steg i utvecklingen av en digital möteskultur. Men är digitala konferenser lika givande som de vi har IRL, eller går deltagarna miste om den viktiga sociala aspekten? Vilka mervärden kan digitala konferenser ge? Hur kan man lägga upp och genomföra digitala konferenser på ett bra sätt? Helt och delvis digitala konferensupplägg har testats på Göteborgs och Lunds universitet. Vid detta webbinarium delar Göteborgs universitet och Lunds universitet med sig av sina erfarenheter, och diskuterar möjligheter och utmaningar med att arrangera digitala konferenser. Se webbinariet här.

Aktivitetsbaserade, digitala möten? (21 november 2018)
Allt fler myndigheter har aktivitetsbaserade arbetsplatser. Alla använder samtidigt digitala mötesverktyg – men hur fungerar det tillsammans? Finns det anpassade rum för digitala möten? Fungerar tekniken som det är tänkt? Fungerar de uppsatta spelreglerna? Vi detta webbinarium berättar REMM-myndigheter som ställt om till aktivitetsbaserade arbetsplatser om sina erfarenheter och vi får ta del av forskningsresultat inom området. Se webbinariet här.

Goda exempel – att lära av andra (19 sep 2018)
En styrka med samarbetet inom REMM är att vi kan lära av varandra, hur man i praktiken löser olika utmaningar med att utveckla användningen av digitala möten enligt REMM-metoden. REMM har därför samlat ett antal goda, konkreta exempel på hur våra myndigheter har tacklat de olika stegen i 10-stegsmetoden. Här finns exempel från de som nyligen påbörjat sitt arbete och från dem som har lång erfarenhet av digitala möten och är föregångare inom området. Under detta webbinarium presenterar vi denna sammanställning av goda exempel samt diskutera hur den kan användas, vidareutvecklas och kompletteras. Vi får även besök av universitetsnätverket SUNET samt av REMM:s systerprojekt REDI. REDI startar i höst ett arbete med kommuner och regionala myndigheter enligt REMM-metoden. Hur lär vi oss av varandra? Se webbinariet här (REDI från 08:10; hantering goda exempel från 22:40; diskussion från 44:20).

GDPR och digitala möten (23 maj 2018)
Vad innebär GDPR för oss när vi ska hålla digitala möten? Vad ska vi tänka på vad det gäller anmälningar och registrering, inspelning av mötet, lagring och utrensning av data? Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018, med syfte att skydda den personliga integriteten och särskilt vår rätt till personuppgifter. REMM har bjudit in Jesper Wokander, informations- och IT-säkerhetsansvarig vid Malmö universitet, som pratar om vad GDPR innebär i praktiken för digitala möten. Jesper leder anpassningsarbetet till GDPR vid Malmö universitet och är aktiv inom lärosätenas samverkan i frågan. Fokus på arbetet ligger på att omsätta det nya regelverket i praktiska rutiner och verktyg som får den dagliga verksamheten att fungera, samtidigt som förordningens krav uppfylls. Se webbinariet här.

Mätning och uppföljning enligt CERO-modellen (14 mars 2018)
CERO är en strukturerad metod för att analysera tjänsteresor och pendlingsresor och hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential. Vid REMMs workshop i slutet av november 2017 var en av inspirationsföreläsarna Markus Robèrt, forskare vid KTH och den som har utvecklat och är ansvarig för CERO-modellen. Markus presentation var både uppskattad och relevant för alla som arbetar med hur digitala möten kan bidra till färre resor och minskad klimatpåverkan. I detta webbinarium berättar Markus om CERO-modellen. Kristina von Oelreich, hållbarhetschef på KTH, delar med sig av erfarenheter från en organistaion som tillämpar modellen. Vi för också en diskussion om huruvida REMM och CERO kan samverka, för att bidra till minskade kostnader och minskad klimatpåverkan, genom en ökad andel digitala möten. Se webbinariet här.

Möte om Zoom (22 september 2017)
Mötesverktyget Zoom blir nu tillgängligt för så gott som alla universitet och högskolor i Sverige, och blir sannolikt ett av de vanligast använda webbmötesverktygen i våra myndigheter. REMMs tekniknätverk bjöd därför in representanter för Sunet och Nordunet till ett Zoom-möte, för att informera om verktyget. MSB deltog för att diskutera hur säkerhets- och integritetsfrågorna hanteras i Zoom. Se webbinariet här.

Webbsändning av seminarier och konferenser (10 apr 2017)

Genom att spela in seminarier och konferenser (traditionella IRL) kan man göra evenemangen tillgängliga via webben, såväl i realtid som i efterhand. I detta webbinarium får vi veta hur det går till i praktiken, vilka nyttorna blir och vilka fallgropar som finns. Se webbinariet här.

Mer resfritt i möteskulturen – hur lyckas vi? (5 dec 2016)
Om man själv har svårt att bryta en vana, vilken utmaning är det inte då att förändra en hel organisationskultur? Hur får man medarbetarna i en organisation att våga och vilja mötas resfritt, och dessutom göra det med gott resultat? Detta är ständigt aktuella frågor i REMM-projektet. I detta webbinarium pratar vi om framgångsfaktorer, hur de som lyckats har gått tillväga, och vilka fallgropar man ska undvika. Se webbinariet här.

Mätning av resfria möten – hur och varför? (17 okt 2016)
Hur kan en myndighet mäta och redovisa sin användning av resfria möten? Vad ska man mäta och vem ska man rapportera till? Hur kan man få fram rätt uppgifter? Vad är frivilligt och vad är obligatoriskt? Vad ska allt detta merarbete vara bra för? Dessa och andra frågor runt mätning och redovisning av resfria möten kommer att diskuteras under detta REMM-webbinarium. Se webbinariet här.

Tre webbinarier om 10-stegsmetoden: Del C – Möteskultur, styrmedel, rutiner och rapportering, steg 7–10 (13 jun 2016)
Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Vid tre webbinarier går igenom de olika stegen i REMMs 10-stegsmetod för resfria möten och förklarar vad stegen innebär i praktiken. Denna gång handlade det om steg 7-10, om möteskultur, styrmedel, rutiner och rapportering. Se webbinariet här. 

Tre webbinarier om 10-stegsmetoden: Del B – Teknik och support, steg 5–6 (30 maj 2016)
Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Vid tre webbinarier går igenom de olika stegen i REMMs 10-stegsmetod för resfria möten och förklarar vad stegen innebär i praktiken. Denna gång handlade det om steg 5-6, om teknik och support. Se webbinariet här

Tre webbinarier om 10-stegsmetoden: Del A – Hantera mötesfrågor, steg 1–4 (16 maj 2016)
Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Vid tre webbinarier går igenom de olika stegen i REMMs 10-stegsmetod för resfria möten och förklarar vad stegen innebär i praktiken. Denna gång handlade det om steg 1-4, hur man hanterar mötesfrågorna. Se webbinariet här.

Fler resfria möten i myndigheter! (25 april 2016)
I 67 myndighets regleringsbrev för 2016 finns en formulering om att myndigheten ska minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter och använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Detta webbinarium ger en introduktion, och kan också ses som ett avstamp för samarbete mellan myndigheter för en ökad andel resfria möten. Se webbinariet här.

Hej då Lync – välkommen Skype4B! (1 dec 2015)
Blir det lättare med resfria möten mellan myndigheter och med medborgarna nu? Microsoft Lync har bytt kostym och heter nu Skype for business (Skype4B). Vad innebär övergången från Lync till Skype4B för möjligheten till resfri samverkan mellan myndigheter, möten med andra organisationer och med medborgare? Vi ställer frågan till Martin Lidholm från UClarity och ber honom reda ut begreppen. Martin har god insikt i tekniken och har tilldelats utmärkelsen MVP (Most Valuable Professional) för sin kunskap om Skype4B, Lync och en rad andra Microsoftprodukter. Ett antal Skype4B-användare deltar också med sina erfarenheter och med frågor. Se webbinariet här.