Röd kaffekopp

Genomförda webbinarier

Hybridresan 2.0 (17 november 2023)
I sambarbete med Möteslyftet, Gr8 meetings och Trippus arrangerades Hybridresan 2.0 vilket var en uppföljning av webbinariet Hybridresan 1.0 som genomfördes 2021. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Från 2D till 3D? (27 september 2023)
Representanter för Ericsson och Accenture gav en inblick i vad det innebär att träffas i 3D, dess möjligheter och begränsningar samt hur långt vi har kommit i denna utveckling. Under webbinariet gavs inblick i hur myndigheters framtida digitala mötesplatser kan komma att se ut genom användning av virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Läs mer i denna REMM-nyhet.

Studie i ”Ohövligt beteende i digitala möten” (14 juni 2023)
Filippa Eriksson, student och psykologistuderande vid Lunds universitet, presenterade resultaten från sin masteruppsats om ohövligt beteende i möten. Ohövligt beteende syftar på en mildare form av negativa beteenden som bryter mot normer för omsesidig respekt. Detta kan till exempel vara att inte hälsa på varandra, exkludera andra från gemenskapen eller att ha en otrevlig ton. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Hur svenska myndigheter möts och samverkar digitalt (20 april 2023)
Ett webbinarium där resultaten från 2023 års undersökning av hur myndigheter möts digitalt och vilken teknik man använder presenterades. Under webbinariet deltog även dSam som presenterade exempel på statliga och offentliga organisationer som gått över till alternativa digitala samverkanslösningar. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Att jobba enligt REMM-metoden (8 och 22 mars 2023)
För nya och även tidigare deltagare i REMM-samverkan genomfördes ett webbinarium med tillhörande frågestund vid två tillfällen enligt ett liknande upplägg från 2022. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Bättre digital samverkan och produktiva digitala möten (30 november 2022)
Möten är en viktig del i effektiv samverkan, men mötena blir lätt för många och inte alltid så produktiva och engagerande. Till slut blir våra arbetsdagar så låsta och upphackade att det blir svårt att få något annat gjort. Vi hamnar i ”möteshelvetet”. Detta webbinarium syftar till att inspireras till bättre digital samverkan med digitala möten. Tre experter på området talar om det digitala mötets roll i kommunikationen (Oscar Berg), om planering inför digitala mötet (Peter Bjellerup) samt om genomförande av digitala mötet (Anna Bellman). Läs mer i denna REMM-nyhet.

Vad är en sändningsstudio och när behövs den? (19 september 2022)
Hur skapar vi en trygg miljö där vi och våra kollegor kan känna oss lugna 
och göra vårt bästa, utan att stressas av ansvar för tekniken? I detta REMM-webbinarium delar Bengt Littorin, Naturvårdsverket, med sig av sina erfarenheter från sin studio och vi pratar om erfarenheter och tankar om sändningsplatser hos myndigheter. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Att jobba enligt REMM-metoden (2 och 16 mars 2022)
För er som vill veta mer om vad det innebär det att jobba enligt REMM-metoden arrangerade REMM ett webbinarium, som hölls vid två tillfällen. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Ver 2.2 – Myndigheters Möten i Molnet – Digitala mötes- och samverkansalternativ (7 december 2021)
Peter Nordström, strateg på Skatteverket, presenterade eSam:s rapport ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor”. Rapporten pekar bland annat på flera lösningar som i sig själv eller gemensamt kan utgöra en digital samarbetsplattform för myndigheter. Peter Nordström berättade vad man kommit fram till i rapporten, hur man gått tillväga och vad nästa steg är. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Hybridmöten i praktiken (19 november 2021)
När vi blandar digital och fysisk närvaro vid ett möte kallas det ett hybridmöte. Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna? Hur gör man praktiskt och vilken teknik behövs? Erik Mattsson, moderator med stor erfarenhet av att leda hybridmöten, delade sina erfarenheter och vi besökte flera myndigheter som ordnar hybridmöten, hybridevenemang och hybridundervisning. Aktiviteten avslutades med en diskussion. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Hur arbetar vi i det Nya normala? (15 september 2021)
Pandemin har förändrat vårt digitala beteende. Vi står inför en rad möjligheter, men också utmaningar. Hur kan vi fortsätta med det bästa av det digitala, och få ut det mesta av att kunna vara på kontoret? Läs mer i denna REMM-nyhet.

Ver 2.1 – Myndigheters Möten i Molnet – Exempel på utredning – dokumentation (23 april 2021)
Trafikverket har gjort en större utredning av hur att hantera molnfrågan. Vid detta tillfälle presenterade Trafikverket på djupet hur man har gått till väga och vad man har kommit fram till. Läs mer i denna REMM-nyhet.

Ver 2.0 – Myndigheters Möten i Molnet – webbinarium och workshop (29 januari 2021)
Vid detta webbinarium fortsatte diskussionen om svenska myndigheter och molnbaserade tjänster för digitala möten, som startade med en REMM-aktivitet på samma tema i april 2020. Här ges en lägesbeskrivning av svenska myndigheters användning av och utredningar om molnbaserade mötestjänster. Resultat från nyligen publicerade övergripande utredningar presenteras också. Webbinariet hade cirka 250 deltagare. Efter webbinariet fortsatte diskussion i mindre grupper. Totalt deltog totalt cirka 80 personer i denna del. Inspelning av webbinariet samt övrig dokumentation nås via denna REMM-nyhet.

Coronas effekt på svenska myndigheters arbets- och resmönster – nu och i framtiden – webbinarium/workshop (23 juni 2020)
Presentation av resultat från en enkätundersökning bland anställda i svenska myndigheter. Studien genomfördes i mitten av april 2020 av forskarna Lena Hiselius och Peter Arnfalk vid Lunds universitet, med forskningsmedel från K2 (Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik). Enkätfrågor ställdes till anställda i fem myndigheter: Trafikverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och DIGG. Syftet är att undersöka effekter av pandemin covid-19 på följande områden: Pendling och affärsresor; attityder till olika färdmedel och val av resesätt; samt frågor relaterade till distansarbete och användning av digitala möten. Undersökningen visar att myndigheterna var väl förberedda, åtminstone tekniskt, för att genomföra en snabb beteendeförändring när resor i tjänsten inte längre var ett alternativ. Inspelningar och dokumentation nås via denna REMM-nyhet.

Myndigheters Möten i Molnet – webbinarium och workshop (24 april 2020)
Får svenska myndigheter ha digitala möten i molnet? Den frågan ställer sig nu många och därför arrangerade REMM ett webbinarium som belyser problematiken samt en efterföljande workshop för diskussion om hur frågan kan hanteras. Webbinariet var öppet för alla medan workshopen vände sig till intresserade av frågan bland REMM-myndigheterna. Inspelning av webbinariet, presentationer och dokumentation från workshopen nås via denna REMM-nyhet.

REMM-workshop 2020 – digital version (26 mars 2020)
Den 26 mars 2020 genomförde REMM en digital workshop/konferens, med drygt fyrtio deltagare från cirka trettio universitet, högskolor och statliga myndigheter. Inspelningar och presentationer finns publicerade som en nyhet här.

Benefits and Successful Approaches to Virtual Meetings (December 10th 2019)
Two webinars for the United Nations were held as part of a collaboration concerning environmental management systems, between UNEP, The Swedish Transport Administration/REMM and The Swedish Environmental Protection Agency: We are increasingly collaborating on-line, but few of us have had proper training on how to run good and productive virtual meetings. In this webinar you will get useful, hands on advice on how to succeed in hosting professional virtual meetings, the many benefits of virtual meetings and how to avoid com- mon pitfalls. See the webinar December 10th 2019 for UN Environmental Focal Points here and the webinar December 11th for UNEP employees here.

Microsoft Teams – skillnader mot Skype för företag samt Microsofts strategier (9 december 2019)
Microsoft Teams är ett verktyg i Office 365 som allt fler verksamheter använder. I Teams finns också verktyg för digitala möten. REMM har bjudit in Mattias Kressmark, Senior Program Manager på Microsoft, för att berätta om Teams. Inom ramen för REMMs Tekniknätverk låter REMM ibland leverantörer komma och berätta om sina tjänster och produkter. Microsoft är en stor leverantör till svenska myndigheter, bland annat när det gäller webbmötesverktyget Skype för företag. Vid detta webbinarium får vi bland annat veta mer om vad Teams är, vad skillnaden är jämfört med Skype för företag samt Microsofts strategier och roadmap för sina digitala mötestjänster. Läs frågor och svar från webbinariet här. Se webbinariet här.

Virtual Meetings in the Nordic Countries – examples of good practice and promotion
(October 23rd 2019)
The Nordic countries are forerunners in using virtual meetings and digital collaboration. There are many Nordic initiatives promoting virtual meetings and good practice at national, regional and local levels. What role can this type of collaboration play in reducing CO2 emissions in our countries? At this webinar, representatives from Finland, Norway, Denmark, Sweden, Iceland and the Faroe Islands, present inspiring examples of how they use and promote virtual meetings in both the public and private sectors. The presentations are followed by a question session and panel debate. The webinar is arranged within the Nordic Co-operation project DigiNord. See the webinar here.

Hur fungerar digitala konferenser? (25 sept 2019)
Digitala konferenser är ett logiskt steg i utvecklingen av en digital möteskultur. Men är digitala konferenser lika givande som de vi har IRL, eller går deltagarna miste om den viktiga sociala aspekten? Vilka mervärden kan digitala konferenser ge? Hur kan man lägga upp och genomföra digital konferenser på ett bra sätt? Helt och delvis digitala konferensupplägg har testats på Göteborgs och Lunds universitet. Vid detta webbinarium delar Göteborgs universitet och Lunds universitet med sig av sina erfarenheter, och diskuterar möjligheter och utmaningar med att arrangera digitala konferenser. Läs sammanfattning här. Se webbinariet här.

Aktivitetsbaserade, digitala möten? (21 november 2018)
Allt fler myndigheter har aktivitetsbaserade arbetsplatser. Alla använder samtidigt digitala mötesverktyg – men hur fungerar det tillsammans? Finns det anpassade rum för digitala möten? Fungerar tekniken som det är tänkt? Fungerar de uppsatta spelreglerna? Vi detta webbinarium berättar REMM-myndigheter som ställt om till aktivitetsbaserade arbetsplatser om sina erfarenheter och vi får ta del av forskningsresultat inom området. Se webbinariet här.

Goda exempel – att lära av andra (19 sep 2018)
En styrka med samarbetet inom REMM är att vi kan lära av varandra, hur man i praktiken löser olika utmaningar med att utveckla användningen av digitala möten enligt REMM-metoden. REMM har därför samlat ett antal goda, konkreta exempel på hur våra myndigheter har tacklat de olika stegen i 10-stegsmetoden. Här finns exempel från de som nyligen påbörjat sitt arbete och från dem som har lång erfarenhet av digitala möten och är föregångare inom området. Under detta webbinarium presenterar vi denna sammanställning av goda exempel samt diskutera hur den kan användas, vidareutvecklas och kompletteras. Vi får även besök av universitetsnätverket SUNET samt av REMM:s systerprojekt REDI. REDI startar i höst ett arbete med kommuner och regionala myndigheter enligt REMM-metoden. Hur lär vi oss av varandra? Se webbinariet här (REDI från 08:10; hantering goda exempel från 22:40; diskussion från 44:20).

GDPR och digitala möten (23 maj 2018)
Vad innebär GDPR för oss när vi ska hålla digitala möten? Vad ska vi tänka på vad det gäller anmälningar och registrering, inspelning av mötet, lagring och utrensning av data? Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018, med syfte att skydda den personliga integriteten och särskilt vår rätt till personuppgifter. REMM har bjudit in Jesper Wokander, informations- och IT-säkerhetsansvarig vid Malmö universitet, som pratar om vad GDPR innebär i praktiken för digitala möten. Jesper leder anpassningsarbetet till GDPR vid Malmö universitet och är aktiv inom lärosätenas samverkan i frågan. Fokus på arbetet ligger på att omsätta det nya regelverket i praktiska rutiner och verktyg som får den dagliga verksamheten att fungera, samtidigt som förordningens krav uppfylls. Frågor och svar baserade på webbinariet finns här. Se webbinariet här.

Mätning och uppföljning enligt CERO-modellen (14 mars 2018)
CERO är en strukturerad metod för att analysera tjänsteresor och pendlingsresor och hitta vägar mot klimatmål med störst ekonomisk besparingspotential. Vid REMMs workshop i slutet av november 2017 var en av inspirationsföreläsarna Markus Robèrt, forskare vid KTH och den som har utvecklat och är ansvarig för CERO-modellen. Markus presentation var både uppskattad och relevant för alla som arbetar med hur digitala möten kan bidra till färre resor och minskad klimatpåverkan. I detta webbinarium berättar Markus om CERO-modellen. Kristina von Oelreich, hållbarhetschef på KTH, delar med sig av erfarenheter från en organistaion som tillämpar modellen. Vi för också en diskussion om huruvida REMM och CERO kan samverka, för att bidra till minskade kostnader och minskad klimatpåverkan, genom en ökad andel digitala möten. Se webbinariet här.

Möte om Zoom (22 september 2017)
Mötesverktyget Zoom blir nu tillgängligt för så gott som alla universitet och högskolor i Sverige, och blir sannolikt ett av de vanligast använda webbmötesverktygen i våra myndigheter. REMMs tekniknätverk bjöd därför in representanter för Sunet och Nordunet till ett Zoom-möte, för att informera om verktyget. MSB deltog för att diskutera hur säkerhets- och integritetsfrågorna hanteras i Zoom. En inspelning från mötet finns här.

Resultat från enkätundersökning om digitala/resfria möten i svenska myndigheter 2017 (1 september 2017)
I detta webbinarium redovisas resultat och analys från REMMs enkätundersökning ”Digitala/resfria möten i svenska myndigheter 2017”, gick ut till 189 svenska myndigheter. För att identifiera trender jämförs resultaten med REMMs två tidigare undersökningar, från 2013 och 2015. Se en inspelning från webbinariet här. En presentation med resultat finns här.

Hur skapar vi en hållbar möteskultur i en stor organisation? (13 jun 2017)
Vad får oss att känna engagemang, bli kreativa och tycka att det är ett riktigt givande möte? Frågan är minst lika relevant vid ett digitalt möte som vid ett möte i riktiga livet. Vid webbinariet den 13 juni fick vi råd från ett av Sveriges främsta pro:s på möten, Micke Darmell från gr8 meetings. Micke Darmell hjälper organisationer skapa en hållbar möteskultur och är även med och arrangerar den upp- märksammade Möteskulturdagen. Läs en sammanfattning av webbinariet här: Lathund möteskultur

Webbsändning av seminarier och konferenser (10 apr 2017)
Genom att spela in seminarier och konferenser (traditionella IRL) kan man göra evenemangen tillgängliga via webben, såväl i realtid som i efterhand. I detta webbinarium får vi veta hur det går till i praktiken, vilka nyttorna blir och vilka fallgropar som finns. Se webbinariet här.

Mer resfritt i möteskulturen – hur lyckas vi? (5 dec 2016)
Om man själv har svårt att bryta en vana, vilken utmaning är det inte då att förändra en hel organisationskultur? Hur får man medarbetarna i en organisation att våga och vilja mötas resfritt, och dessutom göra det med gott resultat? Detta är ständigt aktuella frågor i REMM-projektet. I detta webbinarium pratar vi om framgångsfaktorer, hur de som lyckats har gått tillväga, och vilka fallgropar man ska undvika. Se webbinariet här.

Mätning av resfria möten – hur och varför? (17 okt 2016)
Hur kan en myndighet mäta och redovisa sin användning av resfria möten? Vad ska man mäta och vem ska man rapportera till? Hur kan man få fram rätt uppgifter? Vad är frivilligt och vad är obligatoriskt? Vad ska allt detta merarbete vara bra för? Dessa och andra frågor runt mätning och redovisning av resfria möten kommer att diskuteras under detta REMM-webbinarium. Se webbinariet här.

Tre webbinarier om 10-stegsmetoden: Del C – Möteskultur, styrmedel, rutiner och rapportering, steg 7–10 (13 jun 2016)
Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Vid tre webbinarier går igenom de olika stegen i REMMs 10-stegsmetod för resfria möten och förklarar vad stegen innebär i praktiken. Denna gång handlade det om steg 7-10, om möteskultur, styrmedel, rutiner och rapportering. Se webbinariet här. 

Tre webbinarier om 10-stegsmetoden: Del B – Teknik och support, steg 5–6 (30 maj 2016)
Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Vid tre webbinarier går igenom de olika stegen i REMMs 10-stegsmetod för resfria möten och förklarar vad stegen innebär i praktiken. Denna gång handlade det om steg 5-6, om teknik och support. Se webbinariet här

Tre webbinarier om 10-stegsmetoden: Del A – Hantera mötesfrågor, steg 1–4 (16 maj 2016)
Resfria möten handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Vid tre webbinarier går igenom de olika stegen i REMMs 10-stegsmetod för resfria möten och förklarar vad stegen innebär i praktiken. Denna gång handlade det om steg 1-4, hur man hanterar mötesfrågorna. Se webbinariet här.

Fler resfria möten i myndigheter! (25 april 2016)
I 67 myndighets regleringsbrev för 2016 finns en formulering om att myndigheten ska minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter och använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Detta webbinarium ger en introduktion, och kan också ses som ett avstamp för samarbete mellan myndigheter för en ökad andel resfria möten. Se webbinariet här.

Hej då Lync – välkommen Skype4B! (1 dec 2015)
Blir det lättare med resfria möten mellan myndigheter och med medborgarna nu? Microsoft Lync har bytt kostym och heter nu Skype for business (Skype4B). Vad innebär övergången från Lync till Skype4B för möjligheten till resfri samverkan mellan myndigheter, möten med andra organisationer och med medborgare? Vi ställer frågan till Martin Lidholm från UClarity och ber honom reda ut begreppen. Martin har god insikt i tekniken och har tilldelats utmärkelsen MVP (Most Valuable Professional) för sin kunskap om Skype4B, Lync och en rad andra Microsoftprodukter. Ett antal Skype4B-användare deltar också med sina erfarenheter och med frågor. Se webbinariet här.

Resfritt och möteskultur! (25 maj 2015)
Myndigheterna i REMM-nätverket har kommit en bra bit när det gäller tekniken och utmaningen för många är nu att få det att fungera i organisationen. Det handlar om att få till en möteskultur, där resfria möten är en naturligt integrerad del av samverkan inom hela organisationen. Se webbinariet här.

Morgondagens arbetsplats – aktivitetsbaserade arbetsplatser (30 september 2014)
Hur möter vi nya krav, förutsättningar och möjligheter för framtidens kontor? I början av 2014 flyttade Försäkringskassan in i nya lokaler vid Telefonplan i Stockholm. Den nya arbetsplatsen präglas av nytänkande kontorsdesign i kombination med ett mer flexibelt arbetssätt. Flytten till mindre lokaler innebar också en årlig besparing på cirka 50 miljoner kronor. Vad kan andra myndigheter lära av detta? Försäkringskassan berättar i detta webbinarium bland annat om hur man tänkt när det gäller den fysiska arbetsplatsen och om hur man arbetar och samverkar. Medverkar gör även forskaren Susanna Toivanen från Stockholms Universitet. Se webbinariet här.

Offentliga webbinarier – vad säger juridiken? (9 juni 2014)
Företag, universitet och högskolor har gjort det i åratal – hållit öppna webbinarier och webbsändningar där alla som vill och kan får delta. Nu när även våra myndigheter börjar använda sig av mötesformen för att nå ut till allmänheten, dyker frågor upp om vad som egentligen gäller juridiskt för inspelningar, sparat material, identifiering av deltagare, offentlighetsprincipen med mera. Vid detta webbinarium diskuterar myndighetsföreträdare och sakkunniga med erfarenhet från universitetsvärlden vad som är praxis är i dessa frågor.

Hur myndigheter tillsammans möter blivande företagare via webbinarier (19 maj 2014)
Sju myndigheter (varav sex ingår i REMM-nätverket) har under våren gjort en gemensam satsning på webbinarier för att informera om hur man startar företag. Dessa ”webbseminarier” erbjuds som ett komplement till endagarsseminarier, (Starta företag-dagar) som sedan länge arrangerats på ett flertal platser runt om i landet. I webbseminarierna delas istället informationen upp på fem avsnitt. Vid detta REMM-webbinarium berättar Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket bland annat om följande:

– Hur man samordnat upphandling av gemensam teknik.
– Hur man fick tänka om för att ändra ett inarbetat koncept.
– Hur detta nya grepp tagits emot av deltagarna.

Vad blir effekterna – egentligen? (9 september 2013)
I flera år har ett forskarteam i Lund följt effekten i REMM-myndigheterna med bland annat enkäter och intervjuer. Vi har tidigare fått delrapporter och nu avslöjar forskarna helt nya resultat, som både bekräftar och omkullkastar en del av de föreställningar vi har om resfria mötens effekt på individ och organisation. Sparar resfria möten tid och gör arbetet mer effektivt? Minskar resfria möten stressen och ger oss större flexibilitet? Hur påverkas arbetets kvalitet? Hur upplevs resfria möten? När är resfria möten mer eller mindre lämpliga? Bland annat dessa frågor berörs av Dr Yuliya Voytenko och MSc Peter A Lindeblad, IIIEE, Lunds Universitet. Se webbinariet här.

Sälj in! – Informera, entusiasmera och utbilda (10 juni 2013)
När väl tekniken är på plats och supporten är stand-by gäller det att medarbetarna faktiskt också väljer webbmöten, video- möten och/eller telefonmöten. Detta webbinarium handlar om Steg 9 i ”10-stegsmetoden för en större andel resfria möten”: ”Informera och sälj in”. För att nå ut hela vägen krävs att man passerar tre trösklar som handlar om vetskap, vilja och kunskap: 1) Man känner till att de resfria alternativen finns. 2) Man ser alla fördelar och vill välja resfritt i första hand. 3) Man begriper hur man gör. Hur man klarar detta får vi exempel på i detta webbinarium, dels utifrån perspektivet att ny teknik installerats och ska lanseras (Lync i länsstyrelserna), dels utifrån ett löpande förvaltningsperspektiv (AstraZeneca). Webbinariet tar även upp stöd som REMM-projektet erbjuder och i vilken mån det behövs annat än morötter för att nå framgång.

Riv murarna! (22 april 2013)
En enkät om resfri teknik och dess användning i 137 svenska myndigheter visar att det finns ett behov av att kunna mötas även externt, bland annat med andra myndigheter, företag och medborgare, men att detta ofta stoppas av inställningar i brandväggar, låsta datorer och andra säkerhetsrutiner. Andra hinder är avsaknad av gemensamma bryggfunktioner, inkompatibla utrustningar och programvaror och att det saknas en gemensam katalogfunktion för resfria möten. Sammantaget hämmar detta ett effektivt och miljöanpassat myndighetssamarbete. Problemen har uppmärksammats av REMM-nätverket som den 17 april 2013 presenterar förslag på möjliga lösningar för Näringsdepartementet. Under webbinariet den 22 april redovisades dessa förslag och även andra myndigheter bjöds in för en diskussion om hur vi går vidare för att att riva de resfria murarna i myndighetssverige. Se webbinariet här.

Katalogtjänst för resfria möten?! (4 februari 2013)
I vår strävan att koppla ihop myndighetssverige har vi identifierat ett antal bromsklossar, varav en är bristen på en gemensam katalogtjänst som gör det enkelt att koppla upp ett resfritt möte. I Norge och Danmark har man för videokonferens kommit en bit på väg för att lösa detta problem med hjälp av den oberoende katalogtjänsten Seevia. Vissa landsting i Sverige har också börjat testa tjänsten. Vi har bjudit in representanter för denna tjänst samt några användare för att diskutera om detta kan vara en lösning även för svenska myndigheter.

Tekniknätverket (10 december 2012)
Näringsdepartementet bjöd in REMMs tekniknätverk att i april 2013 presentera förslag på hur vi kan komma över dagens tekniska problem med att kommunicera resfritt mellan myndigheter och med andra delar av samhället. Detta webbinarium genomfördes i form av en miniworkshop, som ett avstamp i denna utmaning. REMMs teknikinventering hösten 2012 avslöjade en mycket heterogen bild av teknik och tjänster i våra myndigheter. Även i fall då man har samma teknik och lösningar, är det mer regel än undantag att resfria uppkopplingar stoppas myndigheter emellan.

Människan i centrum (22 oktober 2012)
En av de bärande tankarna bakom REMM-projektet och vårt arbete med resfria möten är att sätta människan, oss användare, i centrum. Att utgå ifrån våra behov av att kommunicera och samarbeta, men att också ha en social närvaro, känna entusiasm, trygghet och förtroende. En av våra största utmaningar är att skapa och stärka dessa värden i geografiskt spridda grupper, s.k. virtuella team. För att framgångsrikt leda och driva denna typ av samarbete krävs andra metoder än vad vi är traditionellt vana vid, enligt aktuell forskning. Vad innebär detta för chefer och projektledare? Vad krävs i utbildning och träning? Hur märker vi om vi lyckas eller ej?

Resfritt med Medborgarna (17 september 2012)
REMM siktar på resfria möten inom och mellan myndigheter, men för flera myndigheter är möten med kunder/medborgare minst lika viktiga att utveckla. Flera tillämpningar provas idag (tolktjänst och vittnesmål över video, kundmöten över video vid servicekontor) och många möjligheter anas vid horisonten: blandad kundtjänst (webb, twitter, telefon, video), förrättningar över video med mera. Hur hänger teknikval för resfria möten ihop med teknikval för kundmöten? Har våra myndigheter gemensamma ambitioner? Det finns många möjligheter och en hel del frågor. Deltar gör bland andra Försäkringskassan, Lantmäteriet och Migrationsverket.

Morgondagens Travel Manager – en Meeting Manager? (16 april 2012)
Mycket talar för att den i organisationen som har stor erfarenhet av att hjälpa sina kollegor med resebokningar och att arrangera möten, konferenser med mera, även bör ha en framträdande roll för de resfria mötesalternativen. Resebranschen har i vissa fall sett denna typ av möten som ett hot, men med en ökande andel självbokningar så förändras nu förutsättningarna för både resesamordnare och resebyråer. Kan de resfria mötena erbjuda nya möjligheter genom att komplettera mötesutbudet och får vi kanske se Meeting Managers och Mötesbyråer framöver? På webbinariet ger de olika aktörerna sin syn på saken.

Resfria möten mellan myndigheter – hur löser vi det tekniskt? (20 februari 2012)
Hur löser man svårigheter att få till bra video- och webbkommunikation mellan myndigheter? Hinder som kan stå i vägen är skillnader i användande/rutiner, brandväggar, krav på säkerhet, utrustningar, programvaror, standarder mm. Ett intressant exempel på hur dessa hinder kan överbryggas är hur landstingen lyckats koppla ihop sina videokonferenser via SJUNET. Skulle det statliga SGSI-nätverket kunna användas på motsvarande sätt för möten mellan REMM-myndigheter och i förlängningen för alla andra myndigheter?

Reaktiv eller proaktiv? (21 november 2011)
Införandet av resfria möten är förvisso en av de största miljöförbättringarna vi kan göra i våra myndigheter, men ger detta också en möjlighet att utveckla vår verksamhet? Vad innebär reaktiv och proaktiv i detta perspektiv och vad händer om avstånd saknar betydelse? Representanter för Naturvårdsverket ger här sin syn på dessa frågor.

Så gör IKEA (24 oktober 2011)
IKEA är en global organisation med lång och omfattande erfarenhet av att mötas resfritt. Här ges en beskrivning av hur företaget arbetar med dessa mötesformer och hur de integreras i verksamheten.

REMM – Resfria möten i myndigheter (24 maj 2011)
Webbinariet är en fortsättning på webbinariet om resfria möten som hölls hösten 2010. För nytillkomna intresserade blir första timmen en resumé av vad som avhandlades sist. Syftet med webbinariet är att diskutera hur vi på bästa sätt kan samverka för att öka andelen resfria möten inom myndigheter. Dessutom vill vi informera om regeringens uppdrag för en ökad användning av resfria möten samt Trafikverkets ambitioner som samordnare av arbetet i de utpekade myndigheterna i REMM. Vi får även lyssna på några myndigheter som står mitt uppe i arbetet med att etablera resfria möten i sin möteskultur.