Publikationer från REMM och från projekt med koppling tilll REMM

DigiNord – Virtual Meetings and Climate Smart Collaboration in the Nordic Countries

Mätning av digitala möten med Microsofts lösningar

12 framgångsfaktorer i digitala möten – att skicka ut till deltagarna före mötet

12 success factors in virtual meetings – to share with the participants prior to the meeting

Hur fungerar digitala konferenser?
– sammanfattning av REMM-webbinarium 25 september 2019

PM: REMM i korthet, september 2019

Frågor och svar om GDPR och digitala möten

Juridiska frågeställningar som bör utredas för bättre och säkrare digitala möten (REMM, december 2017)

Dokumentation från REMM:s workshop i november 2017

Vilken teknik är bäst för ditt möte?

PM: Indikatorer för resfria möten, Trafikverket 2016

Mall i Excelformat för egenuppföljning av framsteg enligt 10-stegsmetoden för resfria möten

Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten: (Abrahamsson, Lindeblad, Voytenko, Arnfalk, & Mont, 2014)

REMM:s rapport från februari 2015: Bäst i världen på resfri samverkan!? (Arnfalk, Grönvall, Pilerot, Schillander, 2014)

Lunds universitets forskningsrapport ”Resfria Möten: vad blir effekterna och hur redovisar man dem?” (Voytenko, Arnfalk, Lindeblad, Klintman, & Mont, 2013)

Tips om hur man mäter antal digitala möten i Skype för företag & Lync 2013

REMM:s tekniknätverks rapport: ”Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället – problembeskrivning och åtgärdsförslag” (Arnfalk, 2013)

Resfria möten – en handledning (10-stegsmetoden) (Arnfalk, Grönvall, Pilerot, Schillander, 2010)