Ständiga förbättringar

Hur vi möts och samverkar digitalt utvecklas snabbt, såväl tekniskt som i form av ändrade attityder och beteenden. Detta innebär att arbetet med att skapa goda förutsättningar för digitala möten aldrig blir klart, utan är en ständigt pågående process. Det kan ses som en cyklisk process, men med ett ständigt reviderat angreppsätt. I många fall sker det endast mindre förändringar mellan åren, men ibland händer det saker, som ett teknikskifte eller ändrat arbetssätt, ändrade uppdrag, vilket tvingar fram ett större omtag. Därför bör dessa tio steg mer ses som en checklista att regelbundet gå igenom och stämma av emot, än ett linjärt flöde som man arbetar sig igenom och klarar av, en gång för alla.

Checklista steg 10

  • Hur ligger vi till i de olika stegen? Har vi missat något väsentligt?
  • Räcker det med en lägeskontroll eller behövs ett riktigt omtag?
  • Är några viktiga förutsättningar i verksamheten förändrade, som gör att vi bör se över vilka digitala möteslösningar vi erbjuder och/eller hur vi använder dem?

Framgångsfaktorer

  • Var lyhörda för verksamhetens samverkansbehov och håll er à jour med vilka möteslösningar som finns och vad de kan erbjuda.
  • Jobba systematiskt och var beredda på att ofta byta, anpassa eller komplettera de möteslösningar som finns.
  • Anpassa och uppdatera tekniska och praktiska lösningar till teknikutvecklingen, till exempel i konferensrum.
  • Var beredda på att (om så krävs) även anpassa styrmedel och rutiner, information, träning och uppföljning efter det att system bytts ut eller uppdaterats.