header

Mötesbarometern

Mötesväljaren / Mötesbarometern

Mötesbarometern
OBS - Betaverision

Mötesbarometern är ett redskap under utveckling som ska hjälpa olika myndigheter att välja rätt typ av möte. Resultatet som ni får från verktyget är en vägledning och hjälper er identifera de utmaningar som kan uppstå vid ett digitalt möte.Till Mötesbarometern

Fråga

Svar

Lämplighet

Beskrivning

Förväntas deltagarna arbeta kreativt?

Vad är huvudmålet med mötet?

Är fokus att följa protokoll eller generera idéer?

Upprepas mötet? I så fall hur ofta?

Hur bekanta är deltagarna med varandra?

Gör om test

Förväntas deltagarna arbeta kreativt?

Vad är huvudmålet med mötet?

Är fokus att följa protokoll eller generera idéer?

Upprepas mötet? I så fall hur ofta?

Hur bekanta är deltagarna med varandra?

Tack för era svar! Ert resultat visas strax...

Föregående

Nästa