1 oktober, 2020REMM

Trafikverket/REMM prisas av Naturvårdsverket

REMM resfria och digitala möten i myndigheter tilldelas Naturvårdsverkets diplom ”Årets raket i Miljöledning i staten”. Diplomet delas ut till en myndighet som har utmärkt sig på ett positivt sätt i miljöledningsarbetet inom staten 2020.

Naturvårdsverket uppmärksammar att Trafikverket genom REMM under många år har arbetat systematiskt med resfria och digitala möten kopplat till miljöfrågor, vilket fått avgörande betydelse för myndigheterna år 2020. Så här lyder motiveringen till priset:

Under 2020 ställdes myndigheternas beredskap för att kunna utföra sina uppgifter trots rese- och mötesrestriktioner på prov. Trafikverket har genom REMM arbetat systematiskt under lång tid med att driva och stödja andra myndigheter i uppbyggnaden av kompetens och teknik för användning av digitala, resfria, möten med syfte att minska miljöpåverkan från resor och därmed bidra till att nå miljömålen. Tack vare Trafikverket och REMM:s långsiktiga arbete var myndigheterna väl förberedda vilket har fått stor, kanske avgörande, betydelse för att verksamheten har kunnat drivas effektivt trots pandemin. Trafikverket/REMM tilldelas härmed detta diplom för ”Årets raket i Miljöledning i staten”.

Den digitala mötesmognaden har ökat under pandemin

– Den digitala mötesmognaden har ökat dramatiskt det senaste halvåret, säger Ulf Pilerot projektledare för REMM. Nu är det inte om man ska mötas digitalt utan hur det ska gå till. Det gäller allt från ”vanliga” möten till workshops och konferenser. Med största sannolikhet kommer det inte bli som före pandemin igen när det gäller resor och möten och nu gäller det att göra ”rätt” i utvecklingen av det nya.

De myndigheter som har deltagit i REMM sedan starten har i genomsnitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande betydligt mer per anställd sedan 2011, jämfört med övriga myndigheter. Fler digitala möten kan ge stora besparingar, med lägre kostnader för tjänsteresor, tidsvinster och mindre stress.

80 myndigheter anslutna till REMM

Trafikverket driver REMM – resfria och digitala möten i myndigheter sedan 2011. REMM ska samordna arbetet inom 80 utpekade myndigheter att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Digitala möten, eller resfria möten, är en viktig del i det genomgripande digitaliseringsarbete som pågår i svenska myndigheter.

Alla nyheter