23 april, 2021Teknik, Workshop/konferens

Ver 2.1 – Myndigheters Möten i Molnet – Exempel på utredning – dokumentation

REMM har genomfört flera aktiviteter för att diskutera frågan om myndigheter får och bör använda sig av molnbaserade digitala mötestjänster. Frågorna är fortfarande många. Den 23 april 2021 fokuserade vi på hur man som myndighet kan ta sig an problematiken.

Presentation av utredning – fokus Trafikverket

Trafikverket har gjort en större utredning av hur att hantera molnfrågan. Vid detta tillfälle presenterade Trafikverket på djupet hur man har gått till väga och vad man har kommit fram till.

Dokumentation

Alla nyheter