18 november, 2021Teknik

Ny rapport publicerad om möjliga lösningar för digital samarbetsplattform för offentlig sektor

”Det finns lämpliga och lagliga alternativ för offentlig sektor.” Så sammanfattar den arbetsgrupp bestående av representanter för åtta myndigheter resultatet av sitt arbete. Rapporten ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor” med tillhörande bilagor är nu publicerad. Läs mer här på eSams hemsida.

 

Alla nyheter