21 december, 2021REMM

Minskade utsläpp från tjänsteresor och deltagande i REMM i regleringsbreven för 2022

I regleringsbreven för 2022 fick många myndigheter i uppdrag att arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan från tjänsteresor och delta i samverkansarbetet REMM som bedrivs i Trafikverket.

Uppdraget formuleras enligt följande (myndighetsnamnet har bytts mot MYNDIGHETEN):

MYNDIGHETEN ska redovisa hur myndigheten arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. MYNDIGHETEN ska särskilt beskriva vad myndigheten kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som verksamhetens behov, myndighetens geografiska läge och andra förutsättningar beaktas. MYNDIGHETEN ska redovisa uppföljningsbara mål för resande för 2025 i förhållande till 2019 på ett sätt som leder till mindre miljö- och klimatpåverkan. Redovisningen ska ske inom ramen för MYNDIGHETENs miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter samt genom deltagande i samverkansarbetet REMM som bedrivs vid Trafikverket.

Regleringsbreven kan läsas på Ekonomistyrningsverkets hemsida här.

Alla nyheter