27 januari, 2022Branchdialog

Kunskapswebbinarium 27 januari 2022: Involverande hybridmöten

Virtuella mötesmässan arrangerade den 27 januari 2022 det första i en serie kunskapswebbinarier. Den här gången visade leverantören Facilitatorhuset hur man skapar inkludering i hybrida möten. Hur kan vi ge alla deltagare möjlighet att uppleva likvärdiga möjligheter, oavsett om deltagandet är fysiskt eller digitalt? Facilitatorhuset gav sin syn på vad som behöver lösas och visade även på olika typer av möten och behov. Vad skiljer exempelvis möten med låg respektive hög interaktivitet? Hur kan vi tänka när vi vill omvandla en fysisk konferens till en konferens med blandat deltagande?

Dokumentation

En inspelning av webbinariet finns på Virtuella mötesmässan under rubriken Tidigare kunskapswebbinarier.

 


Virtuella mötesmässan genomförs i samverkan med REMM, där även Kammarkollegiet deltar. REMMs engagemang i Virtuella mötesmässan syftar till att uppmuntra branschsamverkan bland leverantörer av varor och tjänster kopplade till digitala möten samt till att främja ett forum där myndigheter kan få en överblick av marknadens erbjudanden och leverantörer kan ta del av myndigheternas förutsättningar och behov.

Den senaste virtuella mötesmässan hölls den 25 november, nästa tillfälle blir den 24 maj. Under mellanperioden hålls regelbundet kunskapswebbinarier. Utställningsmontrarna finns också kvar mellan mässorna. Besök gärna mässplattformen här.

REMMs engagemang i Virtuella mötesmässan innebär inte att vi säger att de lösningar som presenteras på mässan och vid kunskapswebbinarier är ok för myndigheter att använda. Det är upp till varje myndighet att värdera.

Alla nyheter