3 februari, 2022Möten

Framgångsfaktorer vid hybridmöten

Hybridmöten är möten med deltagare både på plats och uppkopplade digitalt. Sannolikt blir det framöver mer regel än undantag att fysiska möten också erbjuder möjlighet att delta digitalt. Men hybridmöten är utmanande. Därför har REMM satt ihop ett antal framgångsfaktorer för hybridmöten. Framgångsfaktorerna finns på REMMs hemsida här samt i en sammanfattning av de allmänna råden som en checklista här. Checklistan kan med fördel användas i kombination med den tidigare framtagna checklistan med tolv framgångsfaktorer för digitala möten, som finns här.


Sprid gärna till kollegor och skriv ut och sätt upp i anslutning till mötesrum där hybridmöten hålls.

Alla nyheter