11 februari, 2022Branchdialog, Minskad sårbarhet, Teknik

Kunskapswebbinarium 11 februari 2022: Molnfrågan – så säger juristen

Virtuella mötesmässan arrangerade den 11 februari 2022 ett kunskapswebbinarium med fokus på molnfrågan och juridiken. Hur rimmar GDPR med molnlösningar för digital samverkan som idag finns på marknaden? Juristen och GDPR-experten Bo Johan Wigfeldt på juristnu delade med sig av sina kunskaper inom området, utifrån ett antal frågeställningar. Bland annat togs frågan upp om vad det innebär att Stockholms stad säger nej till Microsoft 365.

Dokumentation

En inspelning av webbinariet finns på Virtuella mötesmässan under rubriken Tidigare kunskapswebbinarier.

 


Virtuella mötesmässan genomförs i samverkan med REMM, där även Kammarkollegiet deltar. REMMs engagemang i Virtuella mötesmässan syftar till att uppmuntra branschsamverkan bland leverantörer av varor och tjänster kopplade till digitala möten samt till att främja ett forum där myndigheter kan få en överblick av marknadens erbjudanden och leverantörer kan ta del av myndigheternas förutsättningar och behov.

Den senaste virtuella mötesmässan hölls den 25 november, nästa tillfälle blir den 24 maj. Under mellanperioden hålls regelbundet kunskapswebbinarier. Utställningsmontrarna finns också kvar mellan mässorna. Besök gärna mässplattformen här.

REMMs engagemang i Virtuella mötesmässan innebär inte att vi säger att de lösningar som presenteras på mässan och vid kunskapswebbinarier är ok för myndigheter att använda. Det är upp till varje myndighet att värdera.

Alla nyheter