11 april, 2022REMM

Fortsatt stor ökning av antalet digitala möten

Den 11 april 2022 publicerade Naturvårdsverket rapporten ”Miljöledning i staten 2021” (Naturvårdsverket Rapport 7034). Rapporten sammanfattar redovisningar från de 187 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. REMM samarbetar med Naturvårdsverket när det gäller sammanställningen av resultat kopplade till de frågor som berör digital möten.

I rapporteringen för 2021 svarade hälften av myndigheterna på den frivilliga frågan om hur många digitala möten de haft under året. Totalt rapporterades det in 15,5 miljoner digitala möten för år 2021, en ökning med nästan 50 procent jämfört med 2020.

Trafikverket är den myndighet som har redovisat flest antal digitala möten per år, över 1,2 miljoner. Flera myndigheter närmar sig samma nivå, Arbetsförmedlingen redovisade över en miljon och Uppsala respektive Lunds universitet redovisade över 920 000 digitala möten år 2021.

Antal digitala möten per årsanställd är överlag högre än 2020 och mångdubbelt högre jämfört med 2019. I genomsnitt redovisades 133 digitala möten per anställd och år. Hälften av myndigheterna hade mer än hundra digitala möten per anställd och år.

Fler myndigheter har under år 2021 uppdaterat sina mötes- och resepolicyer, resandet tas i högre grad upp i miljöpolicyer och man jobbar mer med uppföljning. Förbättrade rutiner och upphandlade tjänster från resebyråer har inneburit bättre möjlighet att följa upp resestatistiken. Reseminskningen kopplas nästan uteslutande till pandemins restriktioner och flera myndigheter lyfter att resandet kan komma att öka när restriktionerna lättar. Utvecklingen av hybrida arbets- och mötesformer är högt prioriterade bland myndigheterna och flera genomför utbildningar om hybridmöten. Utöver tjänsteresandet så nämns att även resandet mellan hem och kontor har gått ner tack vare ökat distansarbete.

Läs om rapporten på Naturvårdsverkets hemsida, där även hela rapporten kan laddas ner som pdf.

 

 

Alla nyheter