16 maj, 2022Branchdialog

Kunskapswebbinarium 21 juni 2022: Leverantörer presenterar sig

Virtuella Mötesmässan arrangerar mellan sina mässtillfällen även en serie kunskapswebbinarier, till vilka REMM-myndigheterna bjuds in. Den 21 juni presenterade sig två leverantörer:

  • NUITEQ Stage är ett mötesverktyg där teamet kan samarbeta visuellt med en digital whiteboard, kombinerat med dokumenthantering och möjligheter till kommunikation via tal, video och chatt. (REMM-gruppen testar nu detta verktyg, som nämns som ett alternativ i eSams rapport ”Digital samarbetsplattform för offentlig sektor”.)
  • GreenHat Games erbjuder virtuell/digital teambuilding, som kan vara helt online eller där en del sitter på samma plats och andra är utspridda geografiskt i världen.

I denna korta film presenterar Virtuella Mötesmässan och föredragshållarna vad de talade om. En inspelning finns publicerad på Virtuella mötesmässan under rubriken Tidigare kunskapswebbinarier.

REMMs engagemang i mässan syftar till att uppmuntra branschsamverkan bland leverantörer av varor och tjänster kopplade till digitala möten samt till att främja ett forum där myndigheter kan få en överblick av marknadens erbjudanden och leverantörer kan ta del av myndigheternas förutsättningar och behov.

Den senaste virtuella mötesmässan hölls den 25 november, nästa tillfälle blir i höst (tidigare annonserat tillfälle i maj är framflyttat). Under mellanperioden hålls regelbundna kunskapswebbinarier. Utställningsmontrarna finns också kvar mellan mässorna. Besök gärna mässmontrarna här.

REMMs engagemang i Virtuella mötesmässan innebär inte att REMM säger att de lösningar som presenteras på mässan eller vid kunskapswebbinarier är okej för myndigheter att använda. Det är upp till varje myndighet att värdera.

Alla nyheter