20 september, 2022Branchdialog

Kunskapswebbinarium 6 oktober 2022: Leverantörer presenterar sig

Virtuella Mötesmässan arrangerar en serie kunskapswebbinarier, till vilka REMM-myndigheterna bjuds in. Nästa tillfälle är den 6 oktober kl 10–11.30, då två leverantörer presenterar sig:

  • Collaboard som berättar ”Why you should start with an online whiteboard” (på engelska).
  • Coeo som presenterar en digital/hybrid plattform för konferenser och event, för ett levande digitalt forum.

Läs mer i denna inbjudan, där det också framgår hur man anmäler sig. Anmälan kan också göras direkt här. En inspelning publiceras på Virtuella mötesmässan under rubriken Tidigare kunskapswebbinarier.

REMMs engagemang i mässan syftar till att uppmuntra branschsamverkan bland leverantörer av varor och tjänster kopplade till digitala möten samt till att främja ett forum där myndigheter kan få en överblick av marknadens erbjudanden och leverantörer kan ta del av myndigheternas förutsättningar och behov.

Virtuella mötesmässan är alltid öppen. Kopplat till virtuella mötesmässan hålls regelbundna kunskapswebbinarier. Besök mässplattformen här.

REMMs engagemang i Virtuella mötesmässan innebär inte att REMM säger att de lösningar som presenteras på mässan eller vid kunskapswebbinarier är okej för myndigheter att använda. Det är upp till varje myndighet att värdera.

Alla nyheter