28 november, 2022Minskad sårbarhet, Teknik

Slutleverans från projektet digital samarbetsplattform

eSams arbete med att analysera och kartlägga krav för att lagligt använda molnbaserade digitala samarbetsplattformar är slutfört. Projektet digital samarbetsplattform, ofta kallat dSam, har nu publicerat sin slutleverans.

Slutdokumentationen omfattar en beskrivning av ett modernt arbetssätt, projektets egna tester av federation mellan olika lösningar samt hur man formulerar en strategi och målbild för arbetet med moderna samarbetslösningar. Dokumentation finns här på eSams hemsida.

eSams medlemmar fortsätter nu arbetet, bland annat med att analysera molnbaserade tjänster som HR- och kommunikationsverksamheterna använder dagligen.

Alla nyheter