20 december, 2022REMM

Ledningens stöd viktigt – uppdaterad

En viktig del i det systematiska arbete som REMM bygger på är ledningsförankring. Ledningen behöver avsätta tillräckligt med resurser och sända ut signaler om att arbetet för bättre digitala möten är en viktig satsning. Och själva föregå med gott exempel. Därför bjöd Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana in generaldirektörer, rektorer eller motsvarande hos REMM-myndigheterna till ett digitalt möte den 18 november 2022. Mötet lyfte bland annat digitala möten som ett verktyg för att nå klimatmålen med bibehållen och ökad tillgänglighet. Med i programmet var även Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger och DIGGs generaldirektör Anna Eriksson. REMM-myndigheterna är de drygt 90 myndigheter som har fått i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan från tjänsteresandet och delta i samverkansarbetet REMM som bedrivs i Trafikverket.

Skriftlig dokumentation från mötet finns här.

Mötet tog bland annat upp följande:

  • Tillgänglighet ur ett brett samhällsperspektiv, där Trafikverket Generaldirektör Roberto Maiorana bland annat uttryckte: Vi kanske ska gå så långt så att vi ser digital tillgänglighet som ett nytt trafikslag, där vi nu vid sidan av vägar, järnvägar, flyg och sjöfart använder uppkoppling via länk för att skapa tillgänglighet. 
  • Digitala mötens roll för att bidra till minskad klimatåverkan, där bland annat Naturvårdsverkets Generaldirektör Björn Risinger sammanfattade att i Sverige är det en självklarhet numera att myndigheter kan mötas digitalt. Både inom sig och mellan sig och med andra aktörer i samhället. … Det gäller att nu hålla i och att lära av varandra i den fortsatta utvecklingen.
  • DIGGs Generaldirektör Anna Eriksson berättade om den relativt nystartade myndighetens resa och betydelsen av principen Digitalt först.
  • REMMs vision.
  • Varför Trafikverket driver REMM.
  • REMMs systematiska arbetssätt, med extra fokus på ledningens stöd, digitala mötesverktyg och möteskultur.
  • Resultat från enkätundersökning genomförd bland REMM-myndigheter under hösten.
  • Rekommendationer på områden som kan vara viktiga att stärka upp, med fokus på tid, resurser, ansvar, mål, planering, uppföljning, mötesverktyg och hybridanpassning.

I denna film berättar generaldirektör Roberto Maiorana kortfattat om Trafikverkets arbete med digitala möten genom REMM. Och är samtidigt ett utmärkt exempel på tydligt ledningsstöd för för bättre digitala möten.

Alla nyheter