14 april, 2023Nyhet

Kompetensen kring digitala mötesformer ökar

Under 2022 togs ytterligare kliv framåt i användningen av digitala möten och många myndigheter rapporterar om en rad olika åtgärder. Detta framkommer i Naturvårdsverkets rapport ”Miljöledning i staten 2022” (Naturvårdsverket Rapport 7101), som publicerades i dag. Rapporten sammanfattar redovisningar från de 187 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. REMM samarbetar med Naturvårdsverket när det gäller sammanställningen av resultat kopplade till de frågor som berör digital möten.

Utbildningsinsatser har bidragit till att medarbetarnas digitala kompetens har ökat avsevärt och investering i ny mötesteknik har gjort det lättare att delta i digitala möten. Pandemin har också bidragit till att digitala möten blivit ett självklart förstahandsval för många myndigheter.

Antalet digitala möten som rapporterades 2022 var 11,5 miljoner, en minskning med drygt 25 procent jämfört med 2021, men nästan tre gånger så många jämfört med 2019.

Läs om rapporten på Naturvårdsverkets hemsida, där även hela rapporten kan laddas ner som pdf: Miljöledning i staten 2022.

Alla nyheter