26 juni, 2023REMM

Digital tillgänglighet – ett nytt trafikslag

Digitala möten är en viktig del i det genomgripande digitaliseringsarbete som pågår i svenska myndigheter. Digital tillgänglighet kanske kan ses som ett nytt trafikslag, där uppkoppling via länk tillsammans med vägar, järnvägar, flyg och sjöfart skapar tillgänglighet. Trafikverket har i flera år lett REMM – resfria/digitala möten i myndigheter för att stötta svenska myndigheter att utveckla användningen av digitala möten.

Nu har Trafikverket publicerat rapporten ”Detta är REMM”, som ger en översiktlig bild av nyttor och utmaningar med digitala möten samt av hur REMM drivs. I rapporten finns också en sammanfattande beskrivning av begreppet digital tillgänglighet med referenser samt länkar till exempel på stödmaterial från REMM.

 

Alla nyheter