1 december, 2023Branchdialog, Möten

Webbinarium med Möteslyftet: APT-special

Den 14 december genomfördes ett webbinarium med Möteslyftet med temat APT-special. Webbinariet går att se i efterhand här.

Om webbinariet:

  • Känns APT mötena som ett ”måste”?
  • Är medarbetare och chefer missnöjda med era APT- möten?
  • Innehåller möten för mycket monolog och information, och för lite dialog och samverkan?

Välkomna till ett möte som karakteriseras av interaktivitet och kreativitet! Arbetsplatsträffar, eller APT, utgör en oumbärlig arena för öppen dialog mellan ledning och medarbetare. I dagens snabbrörliga arbetsmiljö är det essentiellt att möten inte bara är effektiva utan också engagerande och inkluderande. Därför presenterar vi stolt NUITEQ Stage, den kraftfulla digitala plattformen skapad för team som vill arbeta i en hybrid miljö.

Heléne Arvidsson från gr8 meetings ger konkreta tips och råd för hur du planerar och genomför ett framgångsrikt APT-möte. Ett möte där alla får känna lust, mening och delaktighet. Heléne har de senaste åren hjälpt över 15.000 chefer och medarbetare att skapa effekt- och meningsfulla möten.

För att belysa vikten av APT och det moderna mötet, kommer Jonas Mårtensson, partneransvarig på NUITEQ i Skellefteå, dela med sig av sina insikter från över 300 möten med olika myndighetspersoner. Häng med och låt dig inspireras av hans erfarenheter och tankar kring hur NUITEQ Stage kan förändra dynamiken och effektiviteten i era arbetsplatsträffar. Skapa tillsammans, lär av varandra, och bygg starkare arbetsrelationer med NUITEQ Stage!

Välkomna!

 

Alla nyheter