11 december, 2023REMM

Noteringar från Fråga REMM, 2023-12-08

Om klimatramverk för högskolor:

Om att använda Teams:

 • Frågor om möjligheten att stänga ned funktioner i Teams som går upp i molnet.
 • Lösningar som diskuterades var att ta bort molnlagring, använda SharePoint Online för delning av dokument och att spärra att filer hamnar i molnet.
 • En annan lösning kan vara att skapa behörighetsgrupper för webbinarier.
 • Önskemål lyftes om tydligare riktlinjer från exempelvis DIGG för att undvika att alla myndigheter hittar på egna lösningar.
 • Flera myndigheter använder Teams sparsamt när det gäller känslig information.
 • Skype används när myndighetskänslig information hanteras, dokument sparas i diariet och på samarbetsytor i SharePoint.
 • REMMs teknikenkät visar att Teams används mest av myndigheterna följt av Skype och Zoom, se vidare på remm.se: Uppföljning – Remm

Om årlig rapportering till Naturvårdsverket:

 • Frågor ställdes om den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket.
 • Grundfrågorna är desamma men verktyget är nytt och det är viktigt att ha rätt e-postadress inlagd för att kunna få kod för inloggning.
 • Färre frivilliga frågor i kommande rapportering och frågan om antal resor är flyttad till delen som handlar om utsläpp.
 • Fråga ställdes om att det inte går att se korrelation mellan fler digitala möten och minskat antal resor och att det blir mer omfattande att samla in uppgifter.
 • Hittills har det varit möjligt att sortera ut möten mellan två personer men vissa myndigheter har inte verktyg för att göra detta utan får en samlad Zoom-statistik där även enskilda samtal ingår.
 • Naturvårdsverket undersöker saken.

Om önskemål kring innehåll för kommande webbinarier:

 • Digitala mötesverktyg och användning av Teams.
 • Kreativa digitala möten och utveckling av nya digitala arbetssätt.
 • Förändring i möteskultur och digital arbetsmiljö – hur möts vi, vad är det vi blir stressade av osv?
 • Arrangera webbinarier för vissa målgrupper, exempelvis för de som ofta håller i möten, ta hjälp av retorikkonsulter kring hur man använder kroppsspråk i digitala möten exempelvis.
 • HaV anlitade Kristina Spegel, psykolog och organisationskonsult på Falck (f.d. Previa) som gästföreläsare som pratade om att inte glömma bort människan i möten. Kanske kan anlitas av REMM vid något kommande webbinarium?
Alla nyheter