2 februari, 2024Fråga REMM, Nyhet

Noterat från Fråga REMM, 2024-02-02

Om rapporteringen till Naturvårdsverket

 • Statens servicecenter har utsatts för en hackerattack och för närvarande är det svårt att få ut all den information som behövs för rapporteringen.
 • Rekommendationen är att göra så mycket som är möjligt tills det löst sig och skriv i kommentarsfält att ni inte kommer åt siffrorna.
 • För frågor/synpunkter, kontakta Naturvårdsverkets ärendebrevlåda: miljoledning@naturvardsverket.se
 • I rapporteringen är det endast möten i tjänsten som ska redovisas, inte undervisningsmöten.
 • Om det inte funkar att separera lärare och studenter, gör en skattning som sedan kan göras år för år.
 • Önskemål lyftes om support för att kunna bryta ut siffror. REMM kontaktar Sunet och frågar om det går att särskilja statistik utifrån olika inloggningar – anställda och forskare. När vi får svar läggs information ut under Nyheter på REMMs hemsida och mailas även ut till kontaktpersonerna på lärosätena.
 • Läs mer om rapporteringen här på REMMs hemsida. Här finns instruktioner för både Teams och Skype. Har ni information om hur man mäter andra mötesverktyg tar vi gärna emot tips på det.

Om andra mätningar – MRVU och Egenuppföljning

 • MRVU som tidigare var en enda stor undersökning är numera uppdelad i tre delar: 1. tjänsteresor, 2. mötesteknik och 3. möteskultur.
 • MRVU kommer skickas ut till alla myndigheter inom ett par veckor, runt mitten av februari.
 • Egenuppföljningen är en årlig undersökning för att se hur arbetet går enligt 10-stegsmetoden och ett sätt att se hur arbetet med digitala möten funkar år för år och vad man kan göra för att åstadkomma förbättring.
 • Egenuppföljningen funkar som en sorts självhjälp/checklista över vad man i myndigheten behöver arbeta mer med.
 • Önskemål har lyfts om möjligheten att kunna ladda ned egenuppföljningen i ett lämpligt format så att den kan fyllas i innan svaren registreras i webbformuläret. REMM tar fram en PDF-version och lägger den på hemsidan. Håll utkik i nyhetsflödet.
 • Egenuppföljningen görs med fördel inför myndighetsdialogerna (de tidigare årliga samtalen).

Om myndighetsdialogerna

 • En Doodle har skickats ut där ni kan anmäla er till myndighetsdialogerna. Vi har dock fått information om att flera myndigheter inte har möjlighet att använda Doodle.
 • Om ni inte kan använda Doodle, hör av er till remm@trafikverket.se så bokar vi in er på önskat datum. Observera att max tre personer kan delta vid ett och samma tillfälle.
 • Mer information om myndighetsdialogerna hittar ni i den här nyheten på REMMs hemsida och tillgängliga tider hittar ni i kalendariet.

Om AI

 • Vi avslutade dagens Fråga REMM med en kort diskussion om AI och det konstaterades bland annat att det är mötesarrangören hos vissa som ställer in funktionen om AI får användas.
 • Vi skrattade gott åt de avatarer som testades under mötet vilket är en funktion som endast kan användas om man har Zoom-appen.
 • En funktion för ögonkontakt vore bra liksom även för mötesanteckningar.
 • Vi testade automatiskt undertextning.
Alla nyheter