6 februari, 2024Nyhet, Teknik

AI som ett verktyg i digitala möten

AI är något som tar mer och mer plats i den digitala världen, så även i våra digitala möten. REMM har tittat närmare på hur AI kan påverka vår användning av digitala möten både nu och i framtiden. Här följer en sammanfattning av information som vi samlat i frågan under januari 2024. *

AI i Digitala Möten
AI – teknik har potential att revolutionera användningen av digitala möten och arbetsprocesser inom statliga myndigheter på flera olika sätt.

  1. Effektivitet i möten: AI kan erbjuda automatiserade sammanfattningar av möten, vilket sparar tid och säkerställer att viktig information inte missas. Detta är särskilt värdefullt för statliga myndigheter där noggrann dokumentation är avgörande.
  2. Språkbarriärer: Med AI-drivna verktyg för realtidöversättning och undertextning kan kommunikationen bli mer inkluderande och tillgänglig för personer som talar olika språk.
  3. Beslutsstöd: AI kan analysera tidigare möten och data för att ge rekommendationer eller insikter, vilket hjälper myndigheter att fatta välgrundade beslut.
  4. Kundservice och interaktion: AI kan hantera rutinfrågor och -uppgifter, vilket frigör tid för anställda att fokusera på mer komplexa uppgifter.
  5. Samverkan: AI-verktyg kan främja samverkan genom att föreslå idéer, skapa whiteboard-sammanfattningar och optimera arbetsflöden.

Framtida AI-funktioner
Framtida AI-funktioner möjliggör avancerad detektering och filtrering av bakgrundsljud, förklaringar av komplexa termer, avancerad dataanalys och intelligent schemaläggning av möten. Om inte annat finns möjlighet att få automatiserade sammanfattningar av mötesanteckningar från mötet: Vem sa vad? Vilka var de viktigaste ämnena som behandlades i mötet? Vem gör vad och vad är nästa steg? Dessa är bara några exempel på vad AI-funktionerna kan sammanfatta åt dig i ett möte.

Säkerhets- och etiska överväganden
Vid användandet av AI bör man även överväga säkerhet och den etiska aspekten. Några av dessa aspekter att överväga är dataskydd och integritet, transparens och samtycke, säkerhet mot intrång och dataförlust, rättvist och etiskt användande av AI, användningen av känslomässig intelligens och ansiktsigenkänning samt hantering av konfidentiell information.

* Informationen är hämtad bl.a. från Work Transformation Summit som arrangerades av Zoom den 18/1, 2024 och med hjälp av tekniken i fråga – ChatGPT4.

Är du intresserad av veta mer om AI:s funktioner specifikt i Zoom-möten? Klicka då på länken för mer information.

Alla nyheter