12 februari, 2024Nyhet

Nya mötes- och resvaneundersökningar (MRVU)

Tre enkätundersökningar

Hur står det till med möteskulturen i vår organisation? Hur bra är vi på att mötas och samverka digitalt och i hybridform? Vilka konsekvenser får detta? Hur, varför och i vilken omfattning reser vi i tjänsten?

För att hjälpa er att besvara dessa frågor har vi i REMM uppdaterat den gamla undersökningen och nu i stället skapat tre webbaserade mötes- och resvaneundersökningar som undersöker följande i er myndighet (med länkar till förhandsvisning av enkäten):

  1. Möteskultur
  2. Digital och hybrid mötesteknik
  3. Tjänsteresor

Dessa undersökningar hjälper er att förstår hur och varför ni möts, hur detta påverkar produktiviteten i er organisation och era anställdas välmående. De kan utgöra ett bra beslutsunderlag i beslut som berör möten och samverkan i er organisation.

Läs mer om enkätundersökningarna under Uppföljning. Där finns de även att ladda ned i både PDF- och Word-format.

 

Alla nyheter