12 februari, 2024Nyhet

Nya mötes- och resvaneundersökningar (MRVU)

Tre enkätundersökningar

Hur står det till med möteskulturen i vår organisation? Hur bra är vi på att mötas och samverka digitalt och i hybridform? Vilka konsekvenser får detta? Hur, varför och i vilken omfattning reser vi i tjänsten?

För att hjälpa er att besvara dessa frågor har vi i REMM skapat en webbaserad MRVU i tre delar som undersöker följande i er myndighet:

  1. Möteskultur
  2. Digital och hybrid mötesteknik
  3. Tjänsteresor

Dessa undersökningar hjälper er att förstår hur och varför ni möts, hur detta påverkar produktiviteten i er organisation och era anställdas välmående. Undersökningarna utgör ett bra beslutsunderlag som berör möten och samverkan i er organisation. Läs mer under Uppföljning.

Under Fråga REMM den 8 mars kommer det finnas möjlighet att ställa frågor om enkätundersökningarna.

 

Alla nyheter