11 mars, 2024Fråga REMM, Nyhet

Noterat från Fråga REMM, 2024-03-08

Om rapportering till Naturvårdsverket

 • Rapporteringen fungerar bättre än förra året.
 • Föregående års siffror saknas.
 • Fråga kom upp om hur redovisa utsläpp när man jobbar på uppdrag av annan myndighet – svaret är att den myndighet som driver projektet och har ansvar för budgeten, det är den myndighet som ska redovisa utsläppen/miljöpåverkan.

Om resor

 • Resandet har för många ökat jämfört med 2022 men överstiger inte 2019 års nivåer.
 • Utsläpp för hyrbilar har ökat jmf med utsläpp för privat körning – utsläppen förflyttar sig mellan olika transportsätt.
 • Långa flygresor har ökat.
 • Ett par myndigheter har valt att öka sträckan från 50 till 60 mil i sin styrning, för att underlätta för resa till destinationer där kommunikationer inte är så utbyggda.
 • Att flyga över Östersjön är enligt Naturvårdsverket bättre än att åka färja efter som färjorna är smutsiga.
 • Att flyga ena vägen och ta tåg andra vägen kan vara ett alternativ.

Om mål i tidigare regleringsbrev

 • Fler myndigheter kommer fortsätta att rapportera mål minskat resande 2025 jmf med 2019 uppdrag från tidigare regleringsbrev 2022.
 • REMM uppmuntrar till fortsatt uppföljning av detta mål.
 • Viktig att det finns mål och att resandet följs upp kontinuerligt för minskade koldioxidutsläpp.
 • Viktigt att arbeta med de resor som förorsakar de största koldioxidutsläppen – vilket i de flesta fall är långresorna.

Om mötes- och resvaneundersökningen

 • Önskemål om att göra både PDF- och Word-versioner av enkäterna för att lättare kunna skriva ut och bolla med kollegor.
 • Några uppfattade enkäterna som omfattande och undrade om det gå att få någon en light-version.

Om myndighetsdialogerna

 • Kort information om att endast anmäla sig till ett tillfälle eftersom max tre myndigheter kan delta vid ett och samma tillfälle.
 • Alla mötesdatum har blivit uppbokade men vi kommer lägga ut fler tider till hösten.
Alla nyheter